Status for NTFs etterutdanningstilbud våren 2021

Bilde

Pandemien har satt sitt preg på NTFs etterutdanningstilbud, og vil fortsette å gjøre det også i den nærmeste fremtiden. Men medlemmene har fremdeles mye å se frem til på etterutdanningsfronten. Her er en status for det vi vet om vårens kurs.

NTFs symposium
På grunn av den store usikkerheten i smittesituasjonen er det nå bestemt at NTFs symposium som skal avholdes den 11. og 12. mars blir et rent digitalt arrangement. Tema er «Tenner og kjevekam fra ung til gammel - Konsekvensene av vår behandling fra barne- og ungdomsår til den eldre pasient». Se også egen nettsak om NTFs symposium 2021.

NTFs Midnattssolsymposium
Vi håper at det kan arrangeres et symposium i Tromsø med fysisk deltakelse og en fantastisk sosial ramme under midnattssolen den 17. og 18. juni. Hold av datoene, og følg med utover våren for mer informasjon!

Tannlegeforeningens Systematiske Etterutdanning - TSE
I og med at TSE modulene går på rundgang blant lokalforeningene, krever reising og innebærer store usikkerheter rundt kurslokaler, er det bestemt at vi ikke starter opp nye TSE-kurs denne våren. 2. samling av høstens Modul 10 i Rogaland avholdes våren 2021, og vi håper at situasjonen tillater oss å sette opp nye TSE-moduler for høsten 2021. Informasjon om høstens moduler vil komme i løpet av våren.

Januarkurs utgår
Det blir ikke arrangert noen Januarkurs 2021, men som en erstatning skal det utvikles et nytt, nettbasert kurs om trygderegler og Helfo-refusjoner som forhåpentligvis kan lanseres første kvartal 2021. Følg med i våre kommunikasjonskanaler!

NTFs lederkurs
Etter først å ha blitt utsatt, ble første runde av NTFs nye lederkurs gjennomført på sensommeren 2020 - og med stor suksess. Runde to er fulltegnet og skulle vært holdt høsten 2020, men er nå forskjøvet til våren i påvente at det kan avvikles fysisk. Nye datoer for runde to av lederkurset er 29. og 30. april (samling 1) og 20. og 21. mai (samling 2).

Kompetansekurs i implantatprotetikk
NTFs kurs i implantatprotetikk som gir rettigheter til bidrag fra folketrygdens stønadsordning, er under revisjon og gitt smittesituasjonen vil kurset bli tilbudt når det blir mulig å gjennomføre fysiske samlinger. Dette vil ikke være aktuelt for vår 2021. Mer informasjon publiseres på vårt nettsted når annonsering foreligger.

NTFs nettbaserte kurs
Det planlegges flere digitale kurs for våren 2021. Konseptet som vi frem til i dag har kalt TANK (Tannlegeforeningens Nettbaserte kurs) utgår, da det digitale kurstilbudet vil utvides til også å omfatte webinarer, e-læringskurs og andre nettbaserte kursformer. Noen av disse vil være obligatoriske og/eller gratis, andre ikke.

Vi vil også videreutvikle NTFs nettsted for å synliggjøre de ulike formene for nettbaserte kurs, og tydeliggjøre hvilke kurs som har fastsatt tid og dato, og hvilke kurs som ligger tilgjengelig på nettstedet og kan tas når som helst.

Husk også å sjekke lokal- og spesialistforeningenes kurstilbud - se www.tannlegeforeningen.no/kurs for full oversikt over kurstilbudet.


PS: Husk nye regler for etterutdanning!
Vi minner om at nye regler for obligatorisk etterutdanning trer i kraft 1.1.2021. Les mer om endringene i Tidende 11/2020 Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 10. desember 2020