Invitasjon til å delta på åpen dag i regi av Tannhelse Uten Grenser

Bilde

Tannhelse Uten Grenser (TUG) har siden 2018 arrangert åpen dag i desember i samarbeid med Helsehuset, Kirkens Bymisjon og Røde Kors. I år ønsker de å få flere klinikker med på laget og oppmuntrer de som kan til å bli med på årets aksjon.

"Åpen dag" er et tilbud om gratis tannbehandling til papirløse immigranter og andre som faller utenfor rettighetene hos det offentlige. Alle klinikker kan delta og forbruksmateriell dekkes av TUGs sponsorer. Det vil være fokus på smittevern og arrangementet vil foregå i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger.

Mange tannhelsetilbud for denne pasientgruppen har hatt redusert eller ingen kapasitet grunnet Covid-19. Det er derfor mange som nå trenger både akutt og nødvendig tannbehandling. Prosjektet er en fin anledning til å gi noe tilbake til de som trenger det mest.

Klinikker som deltar i aksjonen bestemmer selv hvor mange pasienter de ønsker å ta i mot, når de ønsker å gjennomføre aksjonen, og hvor lenge de ønsker å ha åpent den aktuelle dagen. Det er åpent for tannleger/klinikker i hele landet å delta. TUG bidrar med pasientkoordinering i samarbeid med Røde Kors og Kirkens Bymisjon.TUG bistår også med nødvendig forbruksmaterialer og dentale materialer til behandlingene.

Jo flere klinikker som bidrar på aksjonen, jo flere kan gå jula i møte med en smertefri munn og et takknemlig smil.

Ta kontakt med TUG på post@tannhelseutengrenser.no om du har spørsmål, ønsker å bidra som frivillig tannhelsepersonell eller om klinikken din ønsker å være med å arrangere.

Les mer om TUG og deres arbeid på www.tannhelseutengrenser.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 9. desember 2020