Viktig informasjon om endringer i folketrygdloven - krav til direkte oppgjør

Bilde

Fra 1. januar 2021 må helseaktører ha avtale om direkte oppgjør med Helfo hvis pasienten skal få dekket utgifter til behandling. Dette følger av endringer i folketrygdloven.

Les mer om lovendringen på www.stortinget.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Vi viderefomidler med dette informasjon NTF har fått tilsendt fra Helsedirektoratet:

Formålet med lovendringen er å gjøre hverdagen enklere for pasientene, helseaktørene og forvaltningen. Dette innebærer at pasientene ikke lenger kan legge ut for behandlingen de har fått, og søke refusjon fra Helfo i etterkant.

  • De som allerede har direkte oppgjør med Helfo og sender refusjonskrav over Helsenettet (NHN), kan fortsette som før. Dette gjelder de aller fleste.
  • De som hittil har sendt krav i posten (papir, CD/minnepinne), skal benytte en ny tjeneste. Se helfo.no for mer informasjon om innsending av oppgjør.
  • De som står uten avtale, bør snarest inngå avtale om direkte oppgjør slik at pasienten får dekning for behandlingen. Se helfo.no for mer informasjon om avtaleinngåelse.

Helsedirektoratet har sendt ut informasjon om lovendringen til tannleger som har pasienter som har søkt om refusjon for tidligere behandling, hvor tannlegene blir oppfordret til å inngå avtale med Helfo slik at de kan fortsette å tilby refusjonsberettiget behandling etter 1. januar 2021 (last ned pdf av brevet , 99.4 kB, åpnes i nytt vindu.).

Mer informasjon finner du også på www.helfo.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Refusjonskravet skal sendes inn digitalt
Endringene medfører at helseaktørene må sende inn refusjonskravet digitalt. De fleste helseaktører gjør det i dag ved å sende refusjonskrav via Helsenettet. For de som har en gjennomsnittlig månedlig refusjonsinntekt på inntil 40 000 kroner, tilbyr Helfo en alternativ, kostnadsfri tjeneste.

Helfo sender fortløpende ut informasjon om dette alternativet til relevante helseaktører. Det vil komme en forskrift som regulerer digital innsending.

Endringer i mønsteravtaler/kollektivavtaler
Endringene i folketrygdloven vil medføre at kollektivavtale/mønsteravtaler kan fjernes eller eventuelt revideres. Helsedirektoratet kartlegger fortløpende behovet for endringer og vil ha dialog med NTF i det videre arbeidet.

Sist oppdatert: 3. desember 2020