Bekymring angående vaksinering av tannhelsepersonell

Bilde

NTF sendte 2. desember et brev til Folkehelseinstituttet (FHI) hvor vi uttrykker vår bekymring over tilbakemeldinger fra medlemmer om at de ikke prioriteres i den pågående influensavaksineringen.

Brevet tar utgangspunkt i at NTF den siste tiden har mottatt mange henvendelser fra tannleger over hele landet som melder om at de ikke får vaksinert seg mot influensa. Felles for dem er at de har fått beskjed om at tannleger ikke regnes som helsepersonell og derfor ikke skal prioriteres i vaksineringen. NTF er svært bekymret for dette.

I brevet påpeker NTFs president at tannleger og annet tannhelsepersonell er en viktig del av helsetjenesten, og er i daglig kontakt med pasienter, inkludert pasienter med ulike medisinske diagnoser. Tannleger i den offentlige tannhelsetjenesten (DOT) har i tillegg ansvar for behandling av prioriterte pasientgrupper som har vedtak om hjemmesykepleie eller som er på sykehjem.

Myndighetene oppfordrer hvert år helsepersonell med pasientkontakt til å vaksinere seg mot influensa, og NTF har videreformidlet denne oppfordringen i Tidende og foreningens øvrige kommunikasjonskanaler.

I veilederen om vaksinasjon av helsepersonell skriver Helsedirektoratet at de har et mål om å øke vaksinasjonsdekningen hos ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, spesialisthelsetjenesten, tannhelsetjenesten og private tilbydere av helse og omsorgstjenester.

Det er derfor svært beklagelig at tannleger og annet tannhelsepersonell blir nedprioritert i vaksinasjonsarbeidet, og NTF har bedt FHI om bistand til å få bedre informasjon ut til de som er ansvarlige for vaksinering slik at vi sikrer at tannhelsepersonell i fortsettelsen kan få vaksinert seg som anbefalt. Samtidig har NTF bedt om at det settes i gang tiltak for å sikre at tannleger og annet tannhelsepersonell også får tilgang til vaksine mot covid-19 på linje med annet helsepersonell, når denne vaksinen kommer.

- Tannhelsetjenesten har under hele pandemien stått i førstelinje ut mot befolkningen og sikret dem et adekvat tannhelsetilbud. Det er avgjørende at denne yrkesgruppen ses på som en del av helsetjenesten og sikres det samme tilbudet om vaksinering i fremtiden, skriver president Camilla Hansen Steinum i brevet.

Last ned hele brevet i pdf her , 184.6 kB, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 3. desember 2020