Reviderte anbefalinger for bruk av antibiotika i sykehus mot infeksjoner i øre, nese, hals, tann og kjeve

Helsedirektoratet har i samarbeid med helsetjenesten revidert anbefalingene for bruk av antibiotika i sykehus mot infeksjoner i øre, nese, hals, tann og kjeve.

Revisjonen er en del av et større arbeid med å revidere Den nasjonale retningslinjen for bruk av antibiotika i sykehus. Dette er det tredje kapittelet som publiseres i den pågående revideringen.

Viktigste endringer

Kapittelet som tidligere het «Øvre luftveisinfeksjoner» er revidert og republisert som kapittel Infeksjoner i øre, nese, hals, tann og kjeve Lenke til et annet nettsted.

Behandling av kompliserte odontogene infeksjoner er kommet med, likeså postoperative infeksjoner.

For odontogene infeksjoner og postoperative infeksjoner (etter inngrep gjennom mucosa) er penicillin + metronidazol angitt som standard, med mer bredspektrede regimer for alvorlige infeksjoner og infeksjoner hos immunsupprimerte etc.

Ved peritonsillær abscess er nå penicillin monoterapi standardbehandling (tidligere penicillin + klindamycin). For tilstandene mastoiditt og epiglotitt er det ikke store endringer, anbefalingene er i hovedsak videreført.

Tilstander som hovedsakelig behandles utenfor sykehus (akutt otitis media, akutt ukomplisert sinusitt og streptokokktonsillitt) er tatt ut av kapittelet, og det er isteden lagt inn lenker til anbefalingene i Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten.

Om revisjonsarbeidet

Følgende tannleger har sittet i fagnettverket som har utarbeidet de reviderte anbefalingene: Sigbjørn Løes (Kjevekirurg, Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehus), Morten Enersen (Universitetet i Oslo) og Bodil Lund (Universitetet i Bergen).

Les mer på www.helsedirektoratet.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 25. november 2020