Tannhelsetjenesten omfattes ikke av nedstengningen som følge av mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene

Helsedirektoratet har meddelt NTF at tannhelsetjenesten ikke omfattes av nedstengningen som følge av situasjonen med mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene. Virksomhetene må gjøre sine egne vurderinger og tilpasse aktiviteten i tråd med myndighetenes bestemmelser og anbefalinger. Vi oppfordrer alle berørte til å følge med på informasjon fra myndighetene og også følge med på kommunens hjemmesider for oppdatert informasjon. NTF er i kontakt med Helsedirektoratet, følger situasjonen nøye og vil videreformidle informasjon som er relevant for tannhelsetjenesten.

Lukk melding
Tannhelsetjenesten omfattes ikke av nedstengningen som følge av mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene

Helsedirektoratet har meddelt NTF at tannhelsetjenesten ikke omfattes av nedstengningen som følge av situasjonen med mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene. Virksomhetene må gjøre sine egne vurderinger og tilpasse aktiviteten i tråd med myndighetenes bestemmelser og anbefalinger. Vi oppfordrer alle berørte til å følge med på informasjon fra myndighetene og også følge med på kommunens hjemmesider for oppdatert informasjon. NTF er i kontakt med Helsedirektoratet, følger situasjonen nøye og vil videreformidle informasjon som er relevant for tannhelsetjenesten.

Lukk melding

Populært, nytt pilotprosjekt om røykeslutt i Vestre Viken

Bilde

Høsten 2020 startet et pilotprosjekt hvor Helsedirektoratet betaler for veiledning og røykesluttlegemidler til dagligrøykere. Tilbudet er for personer som tilhører Vestre Viken helseforetak, og har så langt vært svært populært.

Om pilotprosjektet

Personer i pilotregionen som røyker daglig kan få tilbud om gratis, godkjent legemiddel for røykeslutt i inntil 12 uker. Personene må forplikte seg til å følges opp med kurs eller individuell veiledning i kommunen.

Pilotprosjektet startet 15.september i forkant av Stopptober, og er oppstarten på et treårig prosjekt med offentlig finansiering av legemidler til røykeslutt. Tilbudet har blitt svært godt mottatt. Totalt vil 750 personer ha startet oppfølging fra frisklivssentralene i regionen innen utgangen av 2020 - det er flere enn alle som fikk hjelp med røykeslutt på frisklivssentraler i hele Norge i 2019!

Helsepersonell i regionen oppfordres til å informere om, og henvise pasienter til, frisklivssentralen i kommunen (eventuelt fastlege), hvor de kan få tilbud om gratis legemidler og veiledning.

Flyers, plakater og brosjyrer kan bestilles gratis fra Helsedirektoratet.

Les mer om pilotprosjektet og finn informasjonsmateriell på www.helsedirektoratet.nolenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu eller last ned brosjyre til helsepersonelllenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu (pdf)


Very Brief Advice – Røykesluttrådgivning på 1 - 2 - 3

For å gjøre tilbudet kjent og få flere til å benytte seg av det, anbefaler Helsedirektoratet at helsepersonell bruker metoden Very Brief Advice for å ta opp temaet røyking med pasienter.

  1. Spør om røyking – Røyker du?
  2. Gi råd – Visste du at den mest effektive måten å slutte på er å bruke legemidler for røykeslutt og samtidig få veiledning?
  3. Henvis til hjelpetilbud – Frisklivssentralen i kommunen kan følge deg opp med veiledning eller kurs når du slutter. Du kan ta kontakt med dem selv eller jeg kan sende en henvisning.

Denne metoden krever lite tid eller forkunnskap om røykeslutt, og kan benyttes av helsepersonell også utenfor pilotområdet.

(For kommuner uten frisklivssentral kan man henvise til oppfølging hos lege eller andre lokale tilbud - se oversikt over kommuner med frisklivssentral herlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu )

Helsedirekotoratet har også laget en informasjonsfilm for helsepersonell om Very Brief Advice metoden - se under.

Sist oppdatert: 20. november 2020