Priser og hederstegn på årets landsmøte

Hederstegnmottakerne; Berit Øra, Åse Vintermyr, Maria Alvenes og Hanne M. Gaarder Almgren

Selv om mye var annerledes under årets landsmøte, kunne noen tradisjoner holdes ved hevd nesten som normalt. Prisutdelingen under åpningen er en slik viktig tradisjon. I år ble det delt ut fire hederstegn, NTFs studentforskerpris og Tidendes pris for beste kasusartikkel. I etterkant av landsmøtet er det også blitt kåret en vinner av beste «stand» på den digitale utstillerarenaen.

NTFs Hederstegn
NTFs hederstegn er foreningens æresbevisning som tildeles medlemmer eller andre som over tid har utvist et betydelig engasjement for den norske tannlegestand, fortrinnsvis i sentrale verv. I år var mottakerne fire svært engasjerte damer som alle har lagt ned stor innsats for NTF gjennom mange år, som ledere av henholdsvis kontrollkomiteen, etisk råd, valgkomiteen og fagnemnden. Gratulerer til Hanne M. Gaarder Almgren, Maria Alvenes, Åse Vintermyr og Berit Øra - og tusen takk for strålende innsats for NTF!

NTFs Studentforskerpris
Studentforskerprisen kåres blant utvalgte masteroppgaver fra de odontologiske lærestedene i Norge. Tradisjonelt blir kåringen foretatt på basis av presentasjoner som holdes under landsmøtet, men denne gangen ble også dette annerledes. I år hadde lærestedenes utvalgte spilt inn digitale presentasjoner av sine oppgaver. Presentasjonene er tilgjengelige under foredrag #26 i lansmøteoversikten på NTFs nettsted Lenke til et annet nettsted..

Årets studentforskerpris gikk til Signe Marie Johansen & Synne Mikkelsen fra Universitetet I Tromsø med oppgaven "Comparing apical bacterial leakage using two different obturation techniques in human upper incisors: An in vitro pilot study".

I begrunnelsen vektla juryen klinisk relevans for både allmennpraktiker og spesialist, metodebruk og studieoppsett, grundig og oversiktlig presentasjon av funn, samt at forskningen bidrar til motivasjon og inspirasjon til mer faglig nysgjerrighet.

Prisen består av 15.000 kroner, diplom og presentasjon i Tidende. Juryen har bestått av NTFs utdanningssjef Øyvind Asmyhr samt en representant fra hvert lærested; Kristin Klock (UiB), Qualbi Khan (UiT) og Ulf Ris (UiO).

Se takkehilsen fra studentene nederst i denne saken

Terje Sæthre mottar Tidendeprisen på vegne av forfatterne av beste kasusartikkel

Tidendes pris for beste kasusartikkel

Åpningens siste prisutdeling var Tidendes pris for beste kasusartikkel, som gikk til Terje Sæthre, Dagmar F. Bunæs og Knut N. Leknes for kasuistikken «Komplikasjon etter frenektomi», publisert i Tidende nr. 9, 2019 Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu..

Juryen beskrev artikkelen som en detaljert og godt illustrert beskrivelse av kasus, med en grundig diskusjon rundt overveielser og problemer knyttet til behandlingen.

Tidendes redaktør Ellen Beate Dyvi delte ut prisen på vegne av juryen

Beste utstiller
Selv om utstillingen ble veldig annerledes, ble beste utstiller kåret også i år. Kriteriene for å vinne var informasjon og kommunikasjon, kreativitet, budskap og generelt inntrykk av den digitale standen. Juryen besto av representanter fra NPG og NTF, samt en avstemming blant deltakerne inne i portalen.

Valget falt til slutt på Colgate som årets vinner, takket være den gode utnyttelsen av utstillerportalens muligheter, med relevant informasjon, samt gode muligheter for kundemøter og bruk av video.

Hederlig omtale går også til Technomedics og NTF Student.

Gratulerer til alle prisvinnere!

Sist oppdatert: 2. november 2020