Vellykket åpning av NTFs digitale landsmøte

Panelsamtalen med Line Vold, Espen Rostrup Nakstad, Camilla Hansen Steinum og Erik Wold

Etter mange måneders iherdig innsats for å skape en helt ny, digital variant av landsmøtet kunne kameraene begynne å rulle torsdag 29. oktober. Medlemmenes tilbakemeldinger tyder på at åpningen traff blink med både form, fremføring og innhold.

Presidentens åpningstale

Spenningen var stor i forkant av arrangementet, og det er derfor med stor glede vi leser de positive tilbakemeldingene fra medlemmene. Vi kan nå slå fast at åpningen ble en meget vellykket start på landsmøtet, med en engasjerende åpningstale av presidenten, en interessant panelsamtale med høyaktuelle gjester og stemningsfull underholdning fra Stein-Torleif Bjella, samlet i en digital produksjon av høy kvalitet. Det hele ble ledet av TV-personligheten Erik Wold.

Høydepunkter fra presidentens tale
Som forventet handlet presidentens tale mye om den spesielle situasjonen vi har vært gjennom dette året, og som vi fremdeles står midt oppe i. Det var en svært engasjert og tydelig stolt president Camilla Hansen Steinum som poengterte viktigheten av å holde sammen i en forening og å være en del av et større fellesskap i kriser og vanskelige tider.

Steinum delte både følelser, bekymringer og erfaringer med deltakerne, og hun rettet en stor takk til medlemmer og tillitsvalgte for samhold og innsatsvilje, og til helsemyndighetene for godt samarbeid gjennom en svært utfordrende tid.

Hun takket også for den overveldende oppslutningen fra medlemmene om årets landsmøte, hvor det faktisk er satt ny deltakerrekord. Videre ga hun anerkjennelse til både foreningens tillitsvalgte og ansatte, utstillerne, foredragsholderne og NTFs samarbeidspartner Norwegian Promotion Group som alle har tatt utfordringene og usikkerhetene rundt det nye formatet på strak arm og bidratt til at landsmøtet faktisk kunne gjennomføres.

Presidenten var også innom de viktigste sakene foreningen jobber med i både politikken og på etterutdanningsfronten, samt noen av utfordringene som står foran oss. Hun avsluttet med å påpeke at selv om 2020 har vært et spesielt og krevende år, gir samholdet og måten foreningen har håndtert utfordringene på, grunn til optimisme. NTF skal fortsette den viktige dialogen med myndigheter og beslutningstagere og hele tiden forsøke å påvirke til beste for befolkningen og medlemmene.

Opptak av presidentens tale finner du nederst i denne saken

Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke

Priser og hederstegn
I år ble det delt ut fire hederstegn, NTFs studentforskerpris og Tidendes pris for beste kasusartikkel. Se mer om priser og mottakere i egen nettsak.

Hilsen fra Helse- og omsorgsddepartementet
Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke kom med en hilsen fra Helse- og omsorgsdepartementet. Hun fortalte om de viktigste prosjektene departementet arbeider med på tannhelseområdet og hun takket foreningen og medlemmene for innsatsen under pandemien og for et godt og konstruktivt samarbeid i mange viktige saker. Hun lovet også at departementet arbeider med oppfølgingen av Blankholmutvalgets NOU «Det viktigste først», noe NTF har etterspurt i lang tid.

Panelsamtale
To av de mest eksponerte profilene under pandemien tok turen til åpningen av NTFs landsmøte. Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad fra Helsedirektoratet holdt en kort innledning hvor han oppsummerte pandemisituasjonen og arbeidet med den. Han reflekterte også rundt den nåværende situasjonen med økt smitte og de tiltakene som er satt i gang for å hindre ytterligere smittespredning.

Etter innledningen deltok han i en panelsamtale med avdelingsdirektør Line Vold fra Folkehelseinstituttet og presidenten. Samtalen ble ledet av Erik Wold. Både Nakstad og Vold fremhevet viktigheten av det gode samarbeidet med NTF, som har vært avgjørende for å få informasjon ut til tjenesten. Videre samtalte panelet om tannlegenes avgjørende kjennskap til smittevern, og at det derfor antagelig ikke vil være nødvendig å stenge ned tjenesten igjen, selv om smitten nå øker i enkelte områder. Myndighetene har mer kontroll på situasjonen nå enn de hadde i mars.

Presidenten fremhevet alvoret i situasjonen og understreket at tannhelsetjenesten i både privat og offentlig sektor er svært preget av pandemien, også økonomisk. Selv om dette er et ansvar for politikernes og ikke for fagmyndighetene, var hennes «take home message» til både Vold og Nakstad at dette kan få stor betydning for muligheten til å opprettholde det gode tannhelsetilbudet til befolkningen fremover, og at også de måtte bidra der de kunne for å unngå en slik situasjon.

Flere bilder fra åpningen finner du på NTFs Facebookside Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 9. november 2020