NTF på høring om statsbudsjettet

Bilde

I mandagens høring om statsbudsjettet benyttet NTFs president muligheten til å etterlyse konkrete tiltak som kan sikre at tannhelsetjenesten kan opprettholde sin aktivitet og sikre befolkningen et nødvendig tannhelsetilbud av høy kvalitet.

Camilla Hansen Steinum beskrev for Helse- og omsorgskomiteen hvordan pandemien har hatt, og har fortsatt, store konsekvenser for tannhelsetjenesten. Både i privat og offentlig sektor har tjenesten hatt store økonomiske tap som følge av covid-19.

Tannhelsetjenesten ble pålagt av myndighetene å holde åpent for å tilby akuttbehandling for å avlaste resten av helsetjenesten, noe som har ført til vesentlige kostnader, samtidig som at all annen behandling måtte utsettes – med dertil hørende nærmest totalt bortfall av inntekter.

NTF har hele tiden vært opptatt av at den pågående pandemisituasjonen ikke skal resultere i at tannhelsetjenesten ikke skal klare å opprettholde et adekvat tilbud til befolkningen.

Presidenten ga positiv tilbakemelding på at det i forslaget til statsbudsjett ikke er varslet kutt i takstene i folketrygdens stønadsordning for tannbehandling. Hun etterlyste samtidig konkrete tiltak i statsbudsjettet som kan sikre et nødvendig tannhelsetilbud av høy kvalitet.

- Den svært spesielle situasjonen vi nå står i kan føre til at flere små og tannlegeeide klinikker blir overtatt av utenlandske investor-eide tannlegekjeder, hvor vi opplever at det faglige fokuset prioriteres ned på bekostning av økonomiske krav til drift og inntjening. Hvis befolkningen skal motta et godt tannhelsetjenestetilbud i hele landet, er vi helt avhengig av de små, tannlegeeide virksomhetene som utgjør en svært viktig del av dette tilbudet, uttalte Hansen Steinum.

Viktige prosjekter satt på vent

NTF har gjennom flere år etterspurt en helhetlig gjennomgang av tannhelsetjenesteloven og folketrygdens stønadsordning for å bidra til utjevning av sosial ulikhet i tannhelse og at midlene til tannhelsetjenesten blir brukt på riktig måte. I forslaget til statsbudsjett er både oppfølgingen av Blankholmutvalgets rapport, NOU’en «Det viktigste først», og evalueringen av de regionale odontologiske kompetansesentrene, blitt utsatt. Dette er etter NTF mening svært uheldig. Det er nå på høy tid med en helhetlig gjennomgang av både tannhelsetjenesteloven og folketrygdens stønadsordning. Dette må dessuten ses i sammenheng med de andre prosjektene som pågår i tjenesten, som TOO-ordningen, kompetansesentrene og sykehusodontologiprosjektet.

Se hele høringen og Camilla Hansen Steinums innspill på Stortingets nett-TV Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. (spol til ca kl. 14:18 for å komme til NTFs innlegg)

Sist oppdatert: 26. oktober 2020