Bred støtte til Gjør kloke valg-kampanjen

Bilde

Gjør kloke valg-kampanjen har som mål å redusere overdiagnostikk og overbehandling i helsetjenesten. NTF ble med på kampanjen i desember 2018, og nå, to år etter kampanjens lansering, har en rekke profesjonsforeninger blitt med på laget.

Gjør kloke valg-kampanjen er en norsk versjon av den internasjonale kampanjen Choosing Wisely som ble lansert i USA i 2012. I Norge startet Gjør kloke valg som et initiativ fra Legeforeningen i samarbeid med Norsk Pasientforening. NTF ble med i 2018, og etterhvert har også Norsk Kiropraktorforening, Norsk Fysioterapeutforbund, Norges Optikerforbund, Jordmorforbundet (NSF), Landsgruppen for helsesykepleiere (NSF) og Norges Farmaceutiske Forening sluttet seg til kampanjen.

– Vi er veldig glade for at vi har fått så mange profesjonsforeninger med i kampen mot overdiagnostikk og overbehandling. Tverrfaglighet er et viktig prinsipp for kampanjen, og nå er det bred enighet om at «mer er ikke alltid bedre». Overdiagnostikk og overbehandling er ikke bare unødvendig, men det kan også være skadelige for pasientene, sier Ketil Størdal, nasjonal talsperson for Gjør kloke valg på legeforeningen.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu..

Målet for Gjør kloke valg er at både helsepersonell og pasienter sammen skal gjøre kloke valg for å unngå overdiagnostikk og overbehandling. Pasientene inviteres også til å stille helsepersonell spørsmål om undersøkelser og behandling.

Tannlegeforeningen og en rekke fagmedisinske foreninger i Legeforeningen har allerede laget anbefalinger om tester, prosedyrer og behandling som bør unngås. I høst lanserer Gjør kloke valg nye anbefalinger fra optikere, farmasøyter, kiropraktorer og jordmødre.

NTFs liste med anbefalinger til tannleger i klinisk praksis ble utarbeidet høsten 2018. Listen inneholder seks ulike undersøkelser og behandlinger innenfor odontologi som vi mener er unyttige eller unødvendige og ikke tilfører reell verdi for pasienten. Hvert råd har en kort beskrivelse og referanser til faglige studier som støtter rådene.

Rådene og mer informasjon om kampanjen finner du under Fag og politikk / faglige råd og retningslinjer

Sist oppdatert: 20. oktober 2020