Enighet i årets lønnsforhandlinger

I natt kom Akademikerne til enighet i forhandlingene i både stat, KS og Oslo kommune.

Meklingen mellom KS og Akademikerne er avsluttet

Akademikerne har valgt å anbefale tilbudet fra KS etter to dagers meklingen, og det er nå opp til Akademikernes medlemsforeninger å ta endelig stilling til meklingsforslaget innen 23. oktober klokken 15.00.

- Dette er et veldig spesielt år i lys av koronakrisen. Vi har gjort det vi har kunnet for våre grupper. Resultatet er langt fra det vi hadde ambisjoner om, men vi har valgt å anbefale resultatet etter en helhetsvurdering, sier Jan Olav Birkenhagen, forhandlingsleder for Akademikerne kommune.

Legeforeningen har ikke kommet til enighet med KS om særavtalen for leger i kommunene. Legeforeningen har allerede varslet at de ikke aksepterer resultatet fordi de ikke har kommet til enighet med KS om særavtalen som regulerer legevakt, samfunnsmedisin og arbeidsforhold for nyutdannede leger.


Moderat oppgjør i staten

På grunn av høy arbeidsledighet og stor usikkerhet om den økonomiske utviklingen var Akademikerne avhengig av hjelp fra Riksmekleren for å komme til enighet med staten i forhandlingene om årets lønnsoppgjør. Partene har landet på samme ramme som konkurranseutsatt industri, også kalt frontfaget. Deler av dette er allerede gitt i form av ettervirkninger av fjorårets lønnsoppgjør og annen lønnsutvikling. Oppgjøret i år innebærer at 0,45 prosent av Akademikernes lønnsmasse skal fordeles gjennom lokale, kollektive forhandlinger i den enkelte virksomhet.

- Meklingen har gitt resultater både i form av noe økonomi og forbedringer i og tydeliggjøringer i enkelte avtalepunkter, sier Anders Kvam, forhandlingsleder i Akademikerne stat.

Lønnsvekst i Oslo kommune, men ikke gjennomslag for systemkrav

Etter tre dager i mekling kom Akademikerne natt til torsdag til enighet med Oslo kommune.

Oslo-ansatte får en lønnsvekst på nivå med privat sektor, og pensjonsordningen tariffestes. Den økonomiske rammen havnet på 1,7 prosent, i tråd med resultatet i frontfaget. For ansatte fra og med lønnstrinn 34 blir lønnsøkningen på 0,9 prosent. Et felles krav fra arbeidstakersiden var å få pensjonsordningen inn i tariffavtalen. Dette fikk partene samlet gjennomslag for. Akademikerne fikk ikke gjennomslag for sitt systemkrav, og Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo, varsler videre kamp for et nytt lønnssystem i Oslo.

- Vi har ikke fått gjennomslag for vårt hovedkrav – å bytte ut Oslos gammeldagse lønnssystem. Vi møter kompakt og uforståelig motstand fra kommunen, og det er overhodet ingen vilje til å løse utfordringer og tenke nytt. Ambisjonene våre er veldig mye høyere, og vi er ikke i mål. Vi har likevel valgt å akseptere resultatet i lys av den spesielle situasjonen samfunnet og Oslo står i, sier Erik Graff i en pressemelding fra Akademikerne

Sist oppdatert: 15. oktober 2020