14. oktober - Verdens kariesfrie dag

Verdens kariesfrie dag

Illustrasjon hentet fra www.odont.uio.no

Mandag 14. oktober markeres den årlige “verdens kariesfrie dag”. I år er fokuset på at tannråte er en sykdom man kan rammes av gjennom hele livet, og at sykdommen gir ulike utfordringer for ulike generasjoner.

infographic acff

Informasjonsplakat for den internasjonale kampanjen

I Norge er det Alix Young Vik på Det odontologiske fakultet ved UiO som fronter kampanjen.

- I årets kampanje fokuseres det på at karies kan ramme på tvers av generasjoner, sier Vik på UiOs nettsider. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Blant annet har medisinbruk med påfølgende munntørrhet og dårlig allmenn helse stor påvirkning på munnhelsen og utvikling av karies.

- Mange tror kanskje feilaktig at karies hovedsakelig er et problem hos barn og unge. Men karies kan også være et stort problem blant eldre og kronisk syke, fordi dette er grupper som ofte bruker mye medisiner som ofte fører til munntørrhet og mindre beskyttelse mot kariesangrep, forklarer Vik.

Initiativtaker til den internasjonale kampanjen er "Alliance for a cavity-free future" (ACFF).

Les mer om den internasjonale kampanjen på www.acffglobal.org Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

eller se videoen "World Cavity-Free Future Day 2020 Message from the ACFF Global Chair, Nigel Pitts" (under)

Sist oppdatert: 14. oktober 2020