Ny runde med lederkurs for tannleger i offentlig og privat sektor

logo NTFs lederkurs

NTF har i samarbeid med Handelshøyskolen BI utviklet et lederkurs som skal gjøre tannleger til bedre ledere og bidra til gode, lønnsomme og effektive arbeidsplasser. Kurset var nytt våren 2020 og ble svært godt tatt i mot, og vi er nå klare for ny runde.

Hvem er kurset for?
Kurset er et skreddersydd kompetanseprogram med mål om å gjøre tannleger til bedre ledere, og til å styrke kompetansen og motet til å bruke handlingsrommet i sitt virke som ledere og profesjonsutøvere for å skape gode arbeidsplasser. Kurset er tiltenkt tannleger som er ledere eller som ønsker å bli ledere, både i privat og offentlig sektor. Kurset er kun for tannleger med medlemskap i foreningen.

Hva er innholdet i kurset?
Fokus i kurset rettes mot det konkrete daglige samspillet mellom ledere og medarbeidere i team, og deres praktiske jobbsituasjon i helsetjenesten. Formålet med programmet er å gi kunnskap og ferdigheter som gjør den enkelte mer trygg og effektiv i utøvelsen av sin lederrolle på tannlegekontoret og i teamet, og kunne stå i krysningen mellom rollen som virksomhetens daglige leder, i rollen som operativ teamleder og i samhandling mellom ulike profesjoner.

Hvor og når holdes kurset?
Lederkurset består av et nettbasert forkurs, samt to samlinger som begge går over to dager på Handelshøyskolen BI i Nydalen.

  • Forkurs - identifisere lederutfordringer i virksomheter og sektor (gjennomføres fra 1. november)
  • Modul 1 Introduksjon til effektiv ledelse og ledelsesbegreper
    Tid: 17. og 18. november 2020
  • Modul 2 Introduksjon til team – og mestringsledelse
    Tid: 10. og 11. desember 2020

Påmeldingen åpner 13. oktober

Frist for påmelding er 26. oktober
NB: kurset ble fort fulltegnet i første runde og vi anbefaler å ikke vente med å melde seg på.

Se kursoversikten for mer informasjon og lenke til påmelding

logo lederkurs
Sist oppdatert: 16. oktober 2020