Ny kampanje om seksuell trakassering

Bilde

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO), Juridisk rådgiving for kvinner (JURK) og Diskrimineringsnemnda har lansert en ny kampanje for å informere om hvor man kan få råd og veiledning hvis man opplever seksuell trakassering.

Tekst: LDO / Illustrasjon: Lone Aadnekvam

Mange utsettes for seksuell trakassering, både i og utenfor arbeidslivet. Seksuell trakassering er ikke alltid eksplisitt, og det finnes mange gråsoner og usikkerheter. Hvor går egentlig grensene for hva som er tillatt og ikke?

Kampanjen er basert på saker som JURK og LDO har gitt veiledning om.

LDO gir gratis råd og veiledning om forbudet mot seksuell trakassering og om dine rettigheter etter likestillings- og diskrimineringsloven.

Les mer om kampanjen på www.ldo.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Hva er seksuell trakassering?

Seksuell trakassering er uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom. Dette er forbudt.

Trakasseringen kan skje på flere måter, og kan ha ulik alvorlighetsgrad. Det kan være både fysisk, verbalt og ikke-verbalt. Seksuell trakassering kan være alt fra uønskede seksuelle kommentarer om kropp og utseende, simulering av seksuelle bevegelser, klåing, tafsing, berøring til seksuelle overgrep.

Visning av bilder og videoer med seksuelt innhold vil også kunne være seksuell trakassering.

Alle kan utsettes for seksuell trakassering, uavhengig av for eksempel kjønn, etnisitet, og funksjonsevne og seksuell orientering.

Sist oppdatert: 9. oktober 2020