Tannlegeforeningen, Legeforeningen og Fagforbundet samles om Aksonprosjektet

Bilde

I et brev til Helse- og omsorgsdepartementet uttrykker Legeforeningen, Fagforbundet og Tannlegeforeningen sine bekymringer for Akson, prosjektet for felles kommunal journalløsning, og mener løsningen kan reddes ved hjelp av noen endringer.

Sammen representerer Legeforeningen, Fagforbundet og Tannlegeforeningen ca. 440.000 medlemmer som arbeider i helse-, omsorgs- og tannhelsetjenester i kommuner og fylkeskommuner og tilstøtende fagområder til helsetjenesten. Dette er ansatte som vil få sin arbeidsdag påvirket av Akson på ulike måter.

De tre fag- og profesjonsforeningene er alle opptatte av raskere utvikling av gode e-helseløsninger som understøtter trygg og effektiv helsehjelp, og foreningene imøtteser en bred og offentlig debatt om Akson.

Foreningene er enige om hva som må til for at Aksonprosjektet skal lykkes og har sendt en felles henvendelse til Helse- og omsorgsdepartementet hvor de påpeker noen av utfordringene ved løsningen slik den er skissert i dag, samt presenterer løsningsforslag og hvilke kriterier foreningene mener må komme på plass for å lykkes med prosjektet.

Les hele brevet her , 184.3 kB, åpnes i nytt vindu. (pdf)

Les mer:

Sist oppdatert: 7. oktober 2020