Endringer i regelmotoren i det elektroniske oppgjørssystemet – KUHR

Bilde

De varslede endringene i KUHR gjennomføres 1. oktober 2020. Hensikten med endringen er å bidra til at behandler/tjenesteyter leverer korrekte oppgjør.

Følgende informasjon om endringene har kommet fra Helsedirektoratet:

Endringer som vil bli gjort i regelverksmotoren/KUHR:

  • Det innføres en regel som registrerer starttidspunktet for den behandling som innsendt regning gjelder. Derpå vil systemet undersøke om neste innsendte regning inneholder en takst som tilsier tidsbruk, uavhengig av om taksten har fastsatt krav til minimumtidsbruk. Dersom neste regning har starttidspunkt som kommer i konflikt med tidskrav for de takster regningen inneholder, så vil siste regning avvises.
  • Samtidig innføres det også en regel som gjør at KUHR ikke vil godta at en behandler har to regninger på samme tidspunkt dersom takstene har et tidskrav.

Les mer i nyhetssaken "Oppdatert informasjon om tidsregistrering i KUHR" (publisert 31. august)

Opus Dental har nå sendt ut informasjon til alle sine kunder om at ny versjon er klar og kan installeres. Det er viktig at alle oppdaterer til ny versjon innen 1. oktober for å etterkomme kravet om tidsregistrering.

Nå vil enkeltregningene sendes inn i XML filen til Helfo med behandlingstidspunkt som automatisk synkroniseres fra nærmeste timeavtale i timeboken som har passert nåværende tidspunkt. Dersom det ikke finnes noen timeavtaler innenfor trygdeåret vil man bli varslet om dette og behandlingstidspunkt settes til nåværende tidspunkt i henhold til maskindato. Hvis en regning skal korrigeres og pasienten har hatt en ny time etter dette oppgjøret ble sendt så må man justere behandlingstidspunktet fordi det alltid er den siste timen i timeboka som vil velges.

Sist oppdatert: 25. september 2020