Arbeiderpartiet lover utvidede refusjonsordninger i nytt partiprogram

Fra forsiden av APs partiprogram 2021. Foto: Arbeiderpartiet

Fredag formiddag la Jonas Gahr Støre frem forslag til nytt partiprogram. Programmet styrer hvilken politikk Arbeiderpartiet vil gå til valg på til høsten, og inkluderer løfter om utvidede refusjonsordninger for utsatte grupper med dårlig tannhelse.

Arbeiderpartiet skriver at de sosiale helseforskjellene vokser, og påpeker at mange har ikke råd til ordentlig tannbehandling. I programutkastet lover de en "gradvis utvidelse av den offentlige tannhelsetjenesten med mål om å likestille den med andre helsetjenester". I avsnittet om tannhelse, som har fått tittelen "Tannhelse – et hull i velferdsstaten", skriver de også at tannhelsetjenestene er svært dyre og at de ønsker å begynne utvidelsen av DOT med å utvide refusjonsordningene for grupper med spesielle diagnoser, svak økonomi og dårlig tannhelse.

- Vi er glade for at Arbeiderpartiet vil prioritere tannhelse. Det er bra at de vil prioritere forebygging og en utvidelse av stønadsordningene for de pasientene med store behov for tannhelsetjenester. Vi håper at politikerne i det videre arbeidet vil samarbeide med oss for å finne ut hvordan vi kan gjøre tannhelsetjenesten enda bedre og hvordan vi kan utjevne sosial ulikhet i tannhelse. Det er et mål for Tannlegeforeningen. Vi har lenge etterlyst en helhetlig gjennomgang av hele tjenesten, slik at vi kan sikre at midlene brukes på riktig måte, uttaler NTFs president Camilla Hansen Steinum etter å ha lest gjennom utkastet.

- Vi er likevel uenige i Arbeiderpartiets uttalelse om at tannhelsetjenester er svært dyre. Norske tannleger leverer tannhelsetjenester av høy kvalitet til fornuftige priser, men kvalitet koster. Vi har likevel selvsagt forståelse for at det noen ganger kan bli store kostnader for den enkelte pasient. Derfor arbeider vi også for bedre stønadsordninger for pasientene, legger presidenten til.

Arbeiderpartiet skriver også at de ønsker å vie mer ressurser til folkehelse og forebygging ved å utjevne økonomiske og sosiale forskjeller som bidrar til ulikheter i helse. Under avsnittet om eldreomsorg peker partiet på at de ønsker å prøve ut ordninger med tilpassede tannpleierom på sykehjemmene. For å bedre samhandlingen rundt pasientene og styrke brukermedvirkningen vil Arbeiderpartiet prioritere IKT-løsninger som letter kommunikasjon på tvers av nivåene.

Forside APs partiprogram 2021

Punkter om tannhelse i APs partiprogram 2021

Arbeiderpartiet vil:

  • Styrke det forebyggende arbeidet for god folketannhelse.
  • Utvide den offentlige tannhelsetjenesten for unge voksne.
  • Styrke og forenkle ordningene for refusjon av tannhelseutgifter gjennom folketrygden til de med diagnoser som gir dårlig tannhelse, for eksempel de som har overlevd kreft.
  • Bedre ordningene for de som i dag ikke har økonomisk mulighet til å få gjennomført nødvendig tannhelsebehandling.
  • Innføre pristak på tannhelsetjenester i de tilfellene der offentlige stønadsordninger skal dekke hele eller deler av tannhelsebehandlingen.

Last ned utkastet til nytt partiprogram fra www.arbeidspartiet.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 25. september 2020