Nye råd og anbefalinger til tannhelsetjenesten

Helsedirektoratet og FHI har publisert nye råd til tannhelsetjenesten. FHI anbefaler forsterkede smitteverntiltak for alle pasienter ved alle aerosolgenerende prosedyrer i kommuner med smitterisikonivå 4-5. Se også nye anbefalinger ved smitterisikonivå 3.

Lukk melding
Nye råd og anbefalinger til tannhelsetjenesten

Helsedirektoratet og FHI har publisert nye råd til tannhelsetjenesten. FHI anbefaler forsterkede smitteverntiltak for alle pasienter ved alle aerosolgenerende prosedyrer i kommuner med smitterisikonivå 4-5. Se også nye anbefalinger ved smitterisikonivå 3.

Lukk melding

Oppdatert kartleggingsskjema for vurdering av smittestatus

Revidert 22. september: Helsedirektoratet har nok en gang oppdatert sine råd og anbefalinger til tannhelsetjenesten i forbindelse med covid-19-utbruddet.

Teksten i anbefalingene justert fordi en nå er tilbake til tilnærmet normal aktivitet. Følgende informasjon er endret:

  • Oppdatert versjon av skjemaet "Kartlegging av smittestatus før besøk på tannklinikken".
    Last ned skjemaet fra www.helsedirektoratet.nolenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu
  • Ny tekst om at kommunelegen bør ha oversikt over den epidemiologiske situasjonen og vurdere om noen situasjoner gir behov for ytterligere smitteverntiltak i tannhelsetjenesten i kommunen
  • Det er presisert at også nærkontakter i karantene med behov for akutt behandling, skal behandles på beredskapsklinikk.

Rådene fra myndighetene oppdateres fortløpende. Vi anbefaler våre medlemmer til å holde seg oppdaterte på www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/kommunehelsetjenesten-og-tannhelsetjenestenlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Tannhelsetjenesten bes samtidig holde seg oppdatert på smittespredningen i egen kommune/region, og ved behov kontakte lokale smittevernmyndigheter. Ved redusert behandlingstilbud bør Helsedirektoratets anbefalte prioritering følges.

Vi minner også om FHIs råd til tannhelsetjenestenlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 22. september 2020