Oppdatert kartleggingsskjema for vurdering av smittestatus

Revidert 22. september: Helsedirektoratet har nok en gang oppdatert sine råd og anbefalinger til tannhelsetjenesten i forbindelse med covid-19-utbruddet.

Teksten i anbefalingene justert fordi en nå er tilbake til tilnærmet normal aktivitet. Følgende informasjon er endret:

  • Oppdatert versjon av skjemaet "Kartlegging av smittestatus før besøk på tannklinikken".
    Last ned skjemaet fra www.helsedirektoratet.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.
  • Ny tekst om at kommunelegen bør ha oversikt over den epidemiologiske situasjonen og vurdere om noen situasjoner gir behov for ytterligere smitteverntiltak i tannhelsetjenesten i kommunen
  • Det er presisert at også nærkontakter i karantene med behov for akutt behandling, skal behandles på beredskapsklinikk.

Rådene fra myndighetene oppdateres fortløpende. Vi anbefaler våre medlemmer til å holde seg oppdaterte på www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/kommunehelsetjenesten-og-tannhelsetjenesten Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Tannhelsetjenesten bes samtidig holde seg oppdatert på smittespredningen i egen kommune/region, og ved behov kontakte lokale smittevernmyndigheter. Ved redusert behandlingstilbud bør Helsedirektoratets anbefalte prioritering følges.

Vi minner også om FHIs råd til tannhelsetjenesten Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu..

Sist oppdatert: 22. september 2020