Grunnbeløpet økt til kr 101.351,-

pengesedler

Folketrygdens grunnbeløp er økt til kr 101.351, noe som utgjør en økning på 1493 kroner eller 1,5 %.

Den nye sats får virkning fra 1. mai 2020.

Grunnbeløpet ble først fastsatt nå i september fordi trygdedrøftingene ble utsatt på grunn av koronapandemien.

Sist oppdatert: 2. september 2020