Lønnsforhandlingene er i gang

Oppstart forhandlinger Spekter Helse

Fra venstre: Rune Frøyland, leder for Akademikerne Helse, Marit Hermansen, nestleder og president i Legeforeningen, og Bjørn Skrattegård, forhandlingsdirektør i Spekter.Foto: Akademikerne

Fredag klokken halv ti startet forhandlingene mellom Akademikerne helse og Spekter. Akademikerne går inn i forhandlingene med forventninger om reallønnsvekst for sykehusansatte. Lønnsforhandlingene i stat, kommunesektoren og Oslo kommune starter henholdsvis 1. og 3. september.

- Det er viktig at lønnsforhandlingene brukes for å kunne sikre den kompetansen de ulike sykehusene trenger for å levere gode helsetjenester, sier Rune Frøyland, leder for Akademikerne Helse på www.akademikerne.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu..

Forhandlingene med Spekter ble innledet med å snakke om den krevende situasjonen samfunnet har stått i det siste halvåret.

- Det har vært stilt store krav til helsetjenestene våre. Akademikerne vil berømme sykehusenes innsats, og ikke minst aktiviteten og omstillingsvilje hos våre medlemmer og andre ansatte. Legene har møtt utfordringen med faglig tyngde, stort pågangsmot og kreativitet. I psykisk helse er det gjort store omstillinger til samtalearbeid med pasienter på digitale plattformer. Sykehusenes administrasjoner har stått i betydelige utfordringer og mye jobb, sa Frøyland.

Akademikerne forventer reelle forhandlinger med mål om å finne gode løsninger for sykehusene og medlemmene.

For Akademikernes medlemmer i sykehusene forhandles lønnen lokalt eller foreningsvis med Spekter. Akademikerne forhandler for rundt 70 av NTFs medlemmer.

Les mer om årets lønnsforhandlinger under Jus og Arbeidsliv / Ansatt i offentlig sektor eller på www.akademikerne.no Lenke til et annet nettsted.

Sist oppdatert: 7. september 2020