Tannleger i DOT går til søksmål mot Troms og Finnmark fylkeskommune

fylkesvåpen for Troms og Finnmark

Etter at Troms og Finnmark fylkeskommune har pålagt offentlige ansatte å ta tannlegevakter utenom ordinær arbeidstid har 68 tannleger nå gått til sak mot arbeidsgiver.

Helge- og helligdagsarbeid ikke er omtalt i arbeidskontrakten med arbeidsgiver, og vaktordningen har tidligere vært regulert av en særavtale mellom tannlegene og fylkeskommunen. Denne avtalen ble sagt opp av Troms tannlegeforening i 2018 med mål om forhandling og nye satser, da godtgjørelsen for å jobbe helg og høytid ikke har fulgt vanlig lønnsjustering, men stått uendret i 17 år. Partene har ikke lykkes i å bli enige om ny avtale, og i september 2019 la arbeidsgiver styringsretten til grunn for å beordre tannleger i DOT til å stille vakt.

Tannlegene er ikke uvillige til å ta på seg vakter, men kan ikke godta diktert lønn og arbeidsvilkår, uten at tariffsystemet følges: – I alle år har det vært inngått en lokal særavtale mellom arbeidsgiver og arbeidstakere angående tannlegevakta i helgene og helligdager. Det er i alle år den som har gitt det rettslige grunnlaget for vaktene. Det har også vært en ordning som har vært basert på frivillighet, mens det nå er blitt pålagt av arbeidsgiver, sier John Frammer, forhandlingsleder og advokat i NTF i et oppslag i iTromsø Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. (bak betalingsmur).

Tidligere leder i Troms tannlegeforening, Hilde Halvorsen, er skuffet over at fylkeskommunen har vist så liten forhandlingsvilje med tanke på bakgrunnen til oppsigelsen av avtalen, og at ønsket om reforhandling ikke har ført fram.

- Det har vært liten vilje til å erkjenne at gjeldende avtale var en særavtale, og at en reforhandling av avtalen selvfølgelig var et krav fra oss for at den kunne videreføres som en særavtale. Det er også uenighet om tannlegevaktavtalen er en avtale om akutt tannlegevakt, eller om det i Tromsø er et økt servicetilbud til befolkningen som har medført at tannlegene der har fått utvidet normalarbeidstiden sin til å også gjelde helg, sier Halvorsen.

Om saksforløpet

Saken er berammet for Nord-Troms tingrett i oktober, og skal også gå for arbeidsretten i Oslo. Tingretten tar stilling til arbeidsavtalen, mens arbeidsretten tar stilling til spørsmål knyttet til tariffavtalen. NTF bistår tannlegene i saken, mens KS fører saken for fylkeskommunen.

Sist oppdatert: 26. august 2020