Ny innføringsdato for tidsregistrering

Ny innføringsdato for tidsregistrering av regninger for trygderefusjon for tannbehandling er satt til 1. oktober 2020.

Sommeren 2019 varslet Helsedirektoratet at det skulle gjøres endringer i regelmotoren i det elektroniske oppgjørssystemet. Datoen for gjennomføringen er blitt utsatt en rekke ganger av ulike årsaker. Det er nå klart at ny innføringsdato er satt til 01.10.20.

Hensikten er å bidra til at behandler/tjenesteyter leverer korrekte oppgjør. NTF er i dialog med Helsedirektoratet og Opus og vi vil komme med mer informasjon om endringene.

Sist oppdatert: 19. august 2020