Minnefondet er nå søkbart for 2021

"Minnefond for Knut og Liv Gard og for Frans Berggren" yter stipend for å fremme internasjonalt odontologisk samarbeid. Fondet er nå søkbart for 2021

Fondets formål er å fremme kontakten mellom norsk og internasjonal odontologi ved å yte stipender til medlemmer av NTF for studieopphold i utlandet eller representasjon av norsk odontologi i internasjonale møter.

Fondet er søkbart for 2021
Søknadsfrist 1. november 2020

Retningslinjer og søknadsskjema finner du på NTFs nettsted under Medlemskap / Medlemsfordeler / Fond

For mer informasjon eller hjelp, ta kontakt med NTFs sekretariat
v/ Øyvind Asmyhr på telefon: 22 54 74 00 eller e-post: oa@tannlegeforeningen.no

Sist oppdatert: 20. august 2020