Helfos informasjonskampanje - Vet du...

Med sin informasjonskampanje "Vet du..." ønsker Helfo forsøke å gjøre det lettere for deg som helseaktør å sette frem riktige refusjonskrav for takst 501.

Helfos analyser viser at mange behandlere benytter takst 501 én til to ganger per pasient i løpet av et år.

De ser derfor at det kan være behov for veiledning mer informasjon om vilkårene for bruk av taksten, og har blant annet utarbeidet en egen veileder om takst 501 som skal gjøre det enklere for deg å forstå når du kan benytte denne taksten - og når du ikke kan bruke den. 

Mer informasjon og lenke til veilederen finner på til kampanjesiden for "Vet du..." på www.helfo.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 29. juni 2020