Smittevern og personvern – hvilke regler gjelder?

Illustrasjon: TrinnVis

Under koronapandemien må alle helsevirksomheter ha målrettede tiltak som verner pasienter og ansatte mot smitte. Flere av disse tiltakene innebærer innsamling og annen behandling av personopplysninger og er derfor underlagt personvernlovgivningen. TrinnVis har skrevet om regelverk og tiltak som forenkler arbeidet med GDPR og personvern.

Les mer om hvilke regler som gjelder på www.trinnvis.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Mer informasjon?

Se www.trinnvis.no/trinnvis-for-tannleger Lenke til et annet nettsted. eller ta kontakt med Ole-Vidar Andersland på telefon 485 95 383 eller e-post ole-vidar@trinnvis.no

Sist oppdatert: 22. juni 2020