Ny krisepakke: Viderefører kontantstøtten ut august og innfører lønnstilskudd

Bilde

Regjeringen la 29.mai fram en ny krisepakke. Kostnadskompensasjonsordningen til bedrifter med omsetningstap videreføres ut august og arbeidsgivere skal få lønnstilskudd slik at permitterte ansatte kan komme tilbake i arbeid.

President i Tannlegeforeningen (NTF), Camilla Hansen Steinum er glad for disse tiltakene:

- Vi vet mange i privat tannhelsetjeneste fortsatt er permittert som følge av koronarestriksjonene. Lønnstilskudd vil forhåpentligvis bidra til at mange av dem kan komme tilbake i jobb. Det er vi alle tjent med. Vi vet også at mange av våre medlemmer i privat tannhelsetjeneste har benyttet seg ordningen for kostnadskompensasjon. Fortsatt er vi ikke helt tilbake i normal drift så at denne ordningen videreføres er vi glade for. Vi har også spilt inn og vil igjen be Stortinget om at flere kostnader inkluderes i ordningen, som servicekostnader på medisinsk utstyr og uunngåelige lønnskostnader i perioden fordi vi ble pålagt å ha et akutt-tilbud og ikke kunne stenge virksomheten helt ned.

Fakta om lønnstilskuddordningen

Forslaget om lønnstilskudd er beregnet ut fra omsetningsfallet sammenlignet med samme måned året før.

For bedrifter med minst 30 prosent omsetningsfall blir støtten 15.000 kroner per ansatt. Det er også maksbeløpet.

For bedrifter som har lavere omsetningsfall vil beløpet avkortes etter en modell som innebærer at støttebeløpet er omsetningsfallet i prosent minus 10 prosentenheter ganget med 75.000.
Lønnstilskuddsordningen vil gjelde for ansatte som tas tilbake fra permittering ved inngangen til juli og august. Det forutsettes at den ansatte har vært permittert fra bedriften som søker støtte, og at personen var registrert som helt eller delvis permittert 28. mai 2020.

Bedrifter som søker lønnstilskudd, kan ikke permittere ansatte det søkes støtte for i støtteperioden, og får heller ikke ansette andre.

Finansminister Jan Tore Sanner sier i en pressemelding at regjeringen tar sikte på at søknadsportalen blir åpnet i løpet av september. Bedriftene vil da kunne søke om støtte for juli og august samlet. Det blir lagt opp til en helautomatisert løsning som sikrer utbetaling kort tid etter at søknaden er godkjent. Skatteetaten skal forvalte ordningen

400 millioner kroner til kommunene i kompensasjon for utgifter til smittevern
Regjeringen foreslår også å bevilge 400 millioner kroner ekstra i skjønnstilskudd til kommunene, som skal dekke utgifter til smittevern. Fylkesmennene får ansvar for å fordele pengene videre til kommuner som har hatt spesielt store utgifter til smittevern i omsorgstjenesten, barnehagene eller skolene.

- Vi ga tydelig tilbakemelding til Finanskomiteen om den vanskelige situasjonen i den offentlige tannhelsetjenesten i vårt innspill til behandlingen av revidert budsjett. Det er bra at regjeringen nå foreslår denne bevilgningen, men vi vet også at den offentlige tannhelsetjenesten har hatt store inntektstap og økte utgifter til smittevernutstyr. Derfor ber vi Stortinget øke bevilgningen til fylkeskommunen for å forsikre at man kan opprettholde tannhelsetilbudet til de prioriterte gruppene, sier Steinum.

Krisepakken legges nå frem for Stortinget, hvor pakken skal forhandles om og vedtas.

Sist oppdatert: 29. mai 2020