Oppdatering av råd og anbefalinger til tannhelsetjenesten

Både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) har oppdatert sine nettsider med anbefalinger og råd til tannhelsetjenesten.

Tilbake til normal aktivitet

Det er nå lav smittespredning i befolkningen og anbefalingen er å gjenoppta normal aktivitet. Pasienter som er mistenkt/ bekreftet smittet med Covid-19 og som har behov for akutt behandling skal fortsatt henvises til beredskapsklinikkene.

Det står i anbefalingene fra Helsedirektoratet at tannhelsetjenesten bør gjenoppta utsatt behandling inkludert ordinære recallundersøkelser og kontroller av antatt friske pasienter nå som smittespredningen i befolkningen er lav.

Det forventes fortsatt noe redusert aktivitet i tannhelsetjenesten knyttet til organisering av arbeidet på tannklinikkene, gjennomføring av smittevernrutiner og eventuell begrenset tilgang på smittevernsutstyr.

Helsedirektoratet viser også til FHIs råd til tannhelsetjenesten, blant annet om munnskyll før tannbehandling og rutiner ved aerosolgenererende prosedyrer - les mer om rådene på www.fhi.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Hør NTFs president Camilla Hansen Steinum diskutere de nye anbefalingene i siste episode (10) av Odontopoden, på Spotify Lenke til et annet nettsted., Apple Podcasts Lenke til et annet nettsted. og/eller SoundCloud Lenke til et annet nettsted.

Endret smittespredning i befolkningen

Både privat og offentlig tannhelsetjeneste må holde seg oppdatert på smittespredningen i egen kommune/region, og ved behov kontakte lokale smittevernmyndigheter. Aktiviteten i tannhelsetjenesten må ta høyde for oppdaterte scenarier fra Folkehelseinstituttet, og tilpasses deretter.

En kort oppsummering av endringene i anbefalingene;

 • Normal aktivitet bør nå gjenopptas i tannhelsetjenesten
 • Det er presisert
  • hvem som har ansvar for smittevernet
  • at tannhelsepersonell bør få opplæring i smittevernsrutiner, og rett bruk av beskyttelsesutstyr
  • at beredskapsklinikkene bør opprettholdes
 • Antatt friske pasienter bør behandles med basale smittevernsrutiner. I tillegg gir FHI råd om munnskyll og ved aerosolgenererende prosedyrer; bruk av vakumsug og firhendig teknikk, og kofferdam
 • FHI lister opp hvilket beskyttelsesutstyr som skal brukes, både ved behandling av antatt friske pasienter og smittede pasienter
 • Nytt skjema Kartlegging av smittestatus før besøk på tannklinikken Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. er lagt ut
 • Antall anbefalinger er redusert fra 7 til 5
 • Anbefalingene til tannteknikerne ligger nå i sin helhet hos FHI

Det smittevernfaglige ansvaret ligger hos FHI, og alle spørsmål i den forbindelse må rettes til FHI.

Råd og oppdaterte lenker finner du på www.fhi.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Informasjon finner du også på www.helsedirektoratet.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 26. mai 2020