Nye råd og anbefalinger til tannhelsetjenesten

Helsedirektoratet og FHI har publisert nye råd til tannhelsetjenesten. FHI anbefaler forsterkede smitteverntiltak for alle pasienter ved alle aerosolgenerende prosedyrer i kommuner med smitterisikonivå 4-5. Se også nye anbefalinger ved smitterisikonivå 3.

Lukk melding
Nye råd og anbefalinger til tannhelsetjenesten

Helsedirektoratet og FHI har publisert nye råd til tannhelsetjenesten. FHI anbefaler forsterkede smitteverntiltak for alle pasienter ved alle aerosolgenerende prosedyrer i kommuner med smitterisikonivå 4-5. Se også nye anbefalinger ved smitterisikonivå 3.

Lukk melding

Begge ektefeller med delt næringsinntekt fra et enkelpersonforetak omfattes av NAVs dagpengeordning

Bilde

NTF har gjennom Akademikerne fått avklart fra NAV at begge ektefeller med delt næringsinntekt fra et enkelpersonforetak omfattes av NAVs dagpengeordning fra og med 17. dag, dersom man har helt eller delvis inntektstap som følge av koronasituasjonen.

Den tekniske løsningen hos NAV gjør det ikke mulig for begge ektefeller å søke kompensasjon. Ektefeller må derfor henvende seg til NAVs kontaktsenter, og informere om at de er i denne situasjonen.

NAV har nå på plass en rutine som sikrer at man får gitt NAV de opplysningene som trengs for å fatte vedtak, og utbetalt kompensasjon dersom man har krav på den.

Sist oppdatert: 19. mai 2020