Undersøkelse om asylsøkere og tilgang til helsetjenester

FHI ønsker å komme i kontakt med tannleger for å kartlegge om asylsøkeres økonomi kan være en barriere for likeverdig tilgang til helsetjenesten.

Folkehelseinstituttet (FHI), Enhet for migrasjonshelse skal i samarbeid med Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) gjennomføre et 2-årig prosjekt der de skal se på asylsøkeres økonomi.

I den forbindelse skal de blant annet gjennomføre en elektronisk undersøkelse blant helsepersonell og frivillige som har erfaring med arbeid blant asylsøkere.

De er kjent med at en del asylsøkere har problemer med tannhelsen, og FHI er interessert i å komme i kontakt med tannleger som har/har hatt asylsøkere blant sine pasienter.

Tannleger som er interessert i å delta i undersøkelsen bes ta kontakt med FHIs prosjektleder Ragnhild Magelssen på e-post ragnhild.magelssen@fhi.no så raskt som mulig.

Sist oppdatert: 12. mai 2020