Prisportalen hvakostertannlegen.no legges midlertidig ned som følge av covid-19

På bakgrunn av den uforutsigbare markedssituasjonen som følge av covid-19 mener Forbrukerrådet det ikke er mulig å holde prisportalen oppdatert. Forbrukerrådet planlegger derfor å midlertidig legge ned tjenesten tirsdag 12. mai ca. kl. 22:00.

Forbrukerrådet skriver i e-post til NTF at «Hvakostertannlegen.no er foreslått relansert når tannlegemarkedet er stabilisert og økonomien til Hvakostertannlegen.no er slik at tjenesten kan tilpasses forbrukerbehovet, markedsendringer og forsvarlig drift. Fordi tjenesten legges ned midlertidig vil ikke Forbrukerrådet ha systemer for å kunne motta data til tjenesten iht. rapporteringsplikten. Det vil si at Forbrukerrådet midlertidig ikke vil motta rapportering. Forbrukerrådet vil ta kontakt når innrapportering igjen er mulig.»

Informasjon til pasientene

Ifølge Forbrukerrådet vil tannklinikker og prisinformasjon på nettsiden midlertidig bli erstattet med følgende melding til brukerne om hva de selv bør gjøre i dagens situasjon:

Behov for tannlege?

På grunn av koronaepidemien prioriterer de fleste tannleger kun akutte behov som skader, smerter og infeksjoner.

  • Vær obs på at prisene kan være endret grunnet smittevern!
  • Alle tannleger plikter å opplyse om prisene på sine nettsider.
  • Kontakt både din tannlege og andre, og be om pristilbud før du bestiller timen.
  • Ved endring i tilbudt totalpris skal tannlegen opplyse om dette før behandling igangsettes.
  • Tannlegen skal uoppfordret gi deg skriftlig pristilbud dersom totalpris for behandlingen overstiger kr 5000.

Klagemulighet og annen viktig informasjon vil gjøres tilgjengelig på forbrukerradet.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu..


Informasjon til tannhelsepersonell

Tannklinikker med publiserte prislister på Hvakostertannlegen.no vil motta e-post med informasjon om den midlertidige nedleggelsen fra Forbrukerrådet.

Forbrukerrådet ber samtidig tannlegene være ekstra oppmerksomme på gjeldende prisopplysningsplikt, og peker spesielt på følgende:

  • Prisopplysningsforskriften § 10 bestemmer at den næringsdrivende skal opplyse om de fullstendige prisene på de tjenestene som tilbys. Prisen skal dekke alle materialer og ytelser som inngår i tjenesten. Det vil si at hygienetillegg og alle nødvendige kostnader knyttet til behandlingene må være inkludert i prisene. Hvis det ikke er praktisk mulig å oppgi prisen på tjenesten, skal den næringsdrivende informere om hvordan prisen på tjenesten blir beregnet.
  • For tannhelsetjenester er det en særregel om pristilbud i § 18. Vanligvis har næringsdrivende kun plikt til å gi skriftlig pristilbud om forbrukeren ber om det. For tannhelsetjenester skal det gis uoppfordret hvis totalprisen for behandlingen overstiger kr 5000. Hvis all behandling foregår i den første konsultasjonen, kan pristilbudet gis muntlig. Pristilbudet skal inneholde alle deltjenester og varer som inngår i tjenesten og angi totalprisen så langt det er praktisk mulig.
  • Prisopplysningsforskriften § 11 bestemmer videre at prisopplysning skal gis ved lett synlig prisoppslag eller ved prisliste lagt frem på det stedet tjenesten vanligvis bestilles. Har tannlegen hjemmeside skal oppdatert prisliste også fremgå av hjemmesiden.

NTF oppfordrer alle medlemmer til å følge bestemmelsene i prisopplysningsforskriften.

Sist oppdatert: 12. mai 2020