Endring i anbefalingene til tannhelsetjenesten om arbeid ved flere klinikker

Bilde

Det anbefales nå å gjøre en vurdering i hvert enkelt tilfelle for ansatte som jobber ved flere tannklinikker/arbeidssteder om det medfører økt risiko for smittespredning.

De oppdaterte anbefalingene fra Helsedirektoratet som kom 5. mai frarådet ansatte å jobbe ved flere tannklinikker fordi det medførte økt risiko for smittespredning. Dette har skapt mye usikkerhet og problemer for medlemmene, og NTF har derfor vært i dialog med Helsedirektoratet for å få endret denne anbefalingen.

NTF har begrunnet dette med at smittevernprosedyrene i tannhelsetjenesten er strenge og gode, og at denne anbefalingen innebærer en betydelig ulempe/inngripen for mange av våre medlemmer. De kan ikke utføre arbeidet sitt, med de ulemper dette får for pasientene. I tillegg til har det hatt økonomiske konsekvenser for mange, uten at gevinsten synes å være særlig stor.

Helsedirektoratet har nå endret anbefalingen og erstattet den tidligere formuleringen med følgende:

«For ansatte som jobber ved flere tannklinikker/arbeidssteder bør det foretas en vurdering i hvert enkelt tilfelle om det medfører økt risiko for smittespredning».

NTF er tilfreds med endringen og glad for at Helsedirektoratet lyttet til våre innspill.

Sist oppdatert: 8. mai 2020