Smittevernveilederen og anbefalingene har kommet

Bilde

Smitteveilederen for helsevirksomheter med en-til-en pasientkontakt og Helsedirektoratets anbefalinger for tannhelsetjenesten må følges når tannhelsetjenesten nå gradvis trapper opp driften.

- Vi er veldig glade for at tannhelsetjenesten kan trappe opp aktiviteten igjen. Det betyr mye for befolkningens orale helse at vi nå kan tilby mer behandling, selv om vi fortsatt ikke er tilbake i ordinær drift. Det er svært viktig at alle nå innretter driften og følger anbefalingene fra helsemyndighetene, sier Tannlegeforeningens president, Camilla Hansen Steinum .

- Det er trygt for pasientene å gå til tannlegen, så lenge alle følger de råd og anvisninger som blir gitt fra tjenesten, presiserer Steinum.

Den generelle veilederen er publisert på Helsedirektoratets nettsider Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu..

Anbefalingene til tannhelsetjenesten ligger også på Helsedirektoratets nettsider Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu..

Tilbud om nettundervisning fra FHI
Mandag. 20. april kl. 14.00 -15.30 tilbyr FHI i samarbeid med Helsedirektoratet nettundervisning om nytt koronavirus og covid-19 og hvordan dette bør håndteres i helsevirksomheter med en-til-en pasientkontakt. Ifølge FHI tar nettundervisningen utgangspunkt i at målgruppen har begrenset smittevernkompetanse, samt at informasjon vil være generell og ikke fagspesifikk.

NTF er derfor av den oppfatning at dette tilbudet ikke vil være veldig aktuelt for tannleger, som er i en helt annen situasjon og har god kompetanse på smittevern.

Hvis man likevel ønsker å delta i denne nettundervisningen, gjengis informasjonen fra FHI her:

Nettundervisningen er gratis og krever ingen påmelding. Det er bare å benytte lenken nedenfor til Teams. Dere trenger ikke laste inn eller ha teams på maskinen deres. Dere trykker på «Se på nettet» som kommer som et alternativ etter at dere har trykket på lenken. Deretter skal dere krysse av for at dere ønsker å delta anonymt. Gå til teamsmøte Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Tema:

  • Introduksjon med litt om utbruddet om covid-19
  • Om nytt koronavirus og covid-19
  • Hvordan spres smitte?
  • Tiltak for å hindre smittespredning i en-til-en-helsevirksomheter
  • Juridiske aspekter

Det vil bli anledning til å stille spørsmål i underveis i undervisningen, som vil bli svart i etterkant av undervisningen. Det er satt av ca. 30 minutter til spørsmål. Spørsmål kan stilles underveis på selve løsningen, eller sendes inn på forhånd til she-konferanse@fhi.no. Det understrekes at undervisningen vil være generell, da helsevirksomheter som driver med en-til-en pasientbehandling omfatter mange ulike typer helsetjenester.

Nettundervisningen vil bli publisert på Folkehelseinstituttets nettsider i etterkant.

Sist oppdatert: 21. april 2020