Svært viktig gjennomslag for Tannlegeforeningen – tannbehandling kompenseres 90 prosent – uten egenandel

Bilde

Finansdepartementet la 17.april frem forskriftene for kompensasjonsordningen, hvor det ble klart at tannlegene dekkes som bedrifter som anses å være stengt av staten.

- Dette er enormt viktig for våre medlemmer i privat tannhelsetjeneste, hvor koronakrisen har fått store økonomiske konsekvenser. Vi har arbeidet hardt for at tannhelsetjenesten skal få høyeste mulige dekning i ordningen, og er veldig glade på våre medlemmers vegne for at det er tilfelle. Jeg vil også takke hovedorganisasjonen vår Akademikerne, som har kjempet sammen med oss for dette, sier en glad NTF-president, Camilla Hansen Steinum.

Forskriftens paragraf 3§ 3-1 Beregning av tilskudd presiserer følgende:

(2) For foretak som i kalendermåneden det søkes tilskudd for anses å være stengt av staten, er justeringsfaktoren 0,9. Et foretak anses å være stengt av staten når 50 prosent eller mer av foretakets omsetning i januar og februar 2020 kom fra virksomhet som nevnt i forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet § 14. Tilsvarende gjelder for tannbehandling, og for tjenester som nevnt i samme forskrift § 16.

Dermed kan tannleger i privat tannhelsetjeneste søke kompensasjon i ordningen etter følgende oppskrift:

omsetningsfall (i %) x faste kostnader x 90 uten egenandel.

- At tannbehandling kommer innunder denne dekningen er helt avgjørende for mange av våre medlemmer, som i praksis har fått så sterke restriksjoner under koronakrisen at omsetningen er helt borte. Nå trenger ikke våre medlemmer å tenke på å betale noen egenandel for å benytte ordningen, og har anledning til å søke større kompensasjon. Det har stor betydning for svært mange, avslutter Steinum.

Hele forskriften er lagt ut på regjeringens nettsider. Lenke til et annet nettsted.

Ordningen åpnes 18.april for bedrifter som fikk pålegg av staten om å stenge, inkludert tannhelsetjenesten.

Nettsiden Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. gjør rede for hvordan man benytter seg av ordningen.


Sist oppdatert: 17. april 2020