Tannhelsetjenesten omfattes ikke av nedstengningen som følge av mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene

Helsedirektoratet har meddelt NTF at tannhelsetjenesten ikke omfattes av nedstengningen som følge av situasjonen med mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene. Virksomhetene må gjøre sine egne vurderinger og tilpasse aktiviteten i tråd med myndighetenes bestemmelser og anbefalinger. Vi oppfordrer alle berørte til å følge med på informasjon fra myndighetene samt følge med på kommunens hjemmesider for oppdatert informasjon. NTF er i kontakt med Helsedirektoratet, følger situasjonen nøye og vil videreformidle informasjon som er relevant for tannhelsetjenesten.

Lukk melding
Tannhelsetjenesten omfattes ikke av nedstengningen som følge av mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene

Helsedirektoratet har meddelt NTF at tannhelsetjenesten ikke omfattes av nedstengningen som følge av situasjonen med mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene. Virksomhetene må gjøre sine egne vurderinger og tilpasse aktiviteten i tråd med myndighetenes bestemmelser og anbefalinger. Vi oppfordrer alle berørte til å følge med på informasjon fra myndighetene samt følge med på kommunens hjemmesider for oppdatert informasjon. NTF er i kontakt med Helsedirektoratet, følger situasjonen nøye og vil videreformidle informasjon som er relevant for tannhelsetjenesten.

Lukk melding

Ønsker avklaring om kompensasjon for privat tannhelsetjeneste

Stortinget vedtok 7. april kontantstøtte for bedrifter med stort omsetningstap, uten å avklare hvilken kompensasjon privat tannhelsetjeneste har rett på. NTF har bedt Finansdepartementet om avklaring.

Kontantstøtten vil kompensere bedriftenes faste, uunngåelige kostnader under krisen, som husleie, lys/varme, vann/avløp osv. Støtten er fordelt i to kategorier, hvor bedrifter som er tvangsstengt av staten, er i kategori 1 og får anledning til å søke største kompensasjon dvs opptil 90 prosent av sine faste uunngåelige kostnader (avhengig av omsetningsfall) uten egenandel.

Andre bedrifter er i kategori 2 og vil få refundert opptil 80 prosent av sine uunngåelige faste kostnader (avhengig av omsetningsfall) med en egenandel på 10 000 kr.

Tannlegeforeningen mener det er helt klart at privat tannhelsetjeneste bør kompenseres som bedrifter som er tvangsstengt. Privat tannhelsetjeneste er i en særstilling, med nærmest total omsetningssvikt (tett opptil 100%), men er samtidig definert som samfunnskritisk personell og er anmodet av myndighetene om å holde klinikken åpen for akutt behandling, for å avlaste resten av helsevesenet. All annen behandling skal utsettes –av smittevernhensyn.

Tjenesten er dermed i praksis stengt ned, samtidig som klinikkene har større utgifter enn de virksomhetene som har helt stengt, fordi de har et tilbud om akuttbehandling og derfor har ansatte på jobb fortsatt i noen grad.

Stortingets vedtak gav ikke et konkret svar på om privat tannhelsetjeneste skal kompenseres i kategori 1 eller 2 av ordningen og Tannlegeforeningen har derfor bedt Finansdepartementet om en snarlig avklaring.

Vi har også bedt Finansdepartementet avklare om privat tannhelsetjeneste kan regne nødvendige kostnader under post 5000 (lønn)og 5400 (arbeidsgiveravgift) som uunngåelig fast kostnad. Foretak som er stengt ned ved statlig vedtak og som etter annet lovverk ikke kan permittere alle ansatte har anledning til dette.

Vi vil oppdatere nettsidene våre så snart en avklaring foreligger.

Sist oppdatert: 8. april 2020