Innlogging til "Min side" er for tiden ustabilt grunnet oppgraderinger

Lukk melding
Innlogging til "Min side" er for tiden ustabilt grunnet oppgraderinger

Lukk melding

Tannleger med ENK får dekket 80 prosent av inntektsbortfallet

inntekstnedgang

Ordningen gjelder alle selvstendig næringsdrivende og frilansere. Kompensasjonen er begrenset oppad til 6G (ca. 600.000 kroner) og gis fra dag 17 etter dokumentert inntektsbortfall. Kompensasjonen kan avkortes mot annen inntekt i stønadsperioden.

- Dette er veldig viktig at nå kommer på plass for våre medlemmer som driver enkeltpersonforetak, og noe vi har kjempet for, sier president i Tannlegeforeningen (NTF), Camilla Hansen Steinum.

Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen sier til Aftenposten at reglene for ordningen vil komme neste uke, og at det er svært viktig at selvstendige og frilansere får klarhet i hvilke regler som gjelder så raskt som mulig. Dette haster for veldig mange mennesker.

Den tekniske løsningen vil ikke være oppe før i månedsskriftet april-mai, men vi (regjeringen) lager ordningen slik at kompensasjonen skal dekke deler av inntektstapet fra koronakrisen slo inn for fullt. I praksis fra 12. mars, sier Røe Isaksen til Aftenposten.

NTF-president Steinum er glad for at ordningen nå kommer:

- Koronakrisen har fått store økonomiske konsekvenser for svært mange av våre medlemmer i privat tannhelsetjeneste, mange av disse har enkeltpersonforetak og denne ordningen vil være svært viktig for dem, avslutter Steinum.

Sist oppdatert: 6. april 2020