Trenger du noen å snakke med?

deprimert mann - istock

Det er en svært vanskelig tid for mange med store usikkerheter og utfordringer i både arbeidsliv, i økonomien og i privatlivet. Hverdagen er snudd på hodet og det gjelder å ta vare på både seg selv og andre. Vi vil minne om at alle medlemmer som befinner seg i en vanskelig livssituasjon kan oppsøke hjelp og en å snakke med.

Husk å ta vare på hverandre. Send en sms eller epost til noen du tror kan ha det vanskelig, og ikke nøl med å be om hjelp hvis du synes hverdagen er utfordrende. Det er ikke bare lov å be om hjelp – det er lurt! Her er noen av mulighetene du har hvis du trenger hjelp:


Kollegahjelpen

Kollegahjelpsordningens rolle er å gi medmenneskelig støtte, råd og veiledning. Kollegahjelpen er et konfidensielt lavterskeltilbud av og for NTFs medlemmer. Ordningen er forankret i lokalforeningene, og kontaktinformasjon til kollegahjelpere i din lokalforening finner du i oversikten over styremedlemmer på siden for lokalforeningen på www.tannlegeforeningen.no


Villa Sana – Modum Bad

Villa Sana tilbyr til vanlig både individuelle kurs og parkurs til NTFs medlemmer, men disse kursene er midlertidig utsatt på grunn av koronasituasjonen.

I stedet tilbys rådgivning på opptil 2,5 timer på telefon eller Teams (virtuell møteløsning) hvor fokus kan være kartlegging av nåværende situasjon - jobb og privat, sortering av kortsiktige og langsiktige behov, prioritering av personlige utfordringer og konkrete forslag til tiltak.
Tannleger som ønsker rådgivning tar selv kontakt med Villa Sana. Henvendelse kan skje per telefon: 32 74 98 83 eller e-post: villasana@modum-bad.no»

Les mer om tilbudet på Villa Sana under Om NTF / Kollegahjelp


Mental Helse

Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte, som tilbyr ulike typer hjelpetjenester:

  • Hjelpetelefonen – 116 123 (Åpent hele døgnet, alle dager)
  • www.sidetmedord.no - Anonyme meldinger kan sendes døgnet rundt.
  • Arbeidslivstelefonen – 22 56 67 00
  • Foreldresupport - 116 123 (tast 2) Telefon og chat åpent hele døgnet, alle dager.

For mer informasjon se www.mentalhelse.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 5. april 2020