Tannhelsetjenesten omfattes ikke av nedstengningen som følge av mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene

Helsedirektoratet har meddelt NTF at tannhelsetjenesten ikke omfattes av nedstengningen som følge av situasjonen med mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene. Virksomhetene må gjøre sine egne vurderinger og tilpasse aktiviteten i tråd med myndighetenes bestemmelser og anbefalinger. Vi oppfordrer alle berørte til å følge med på informasjon fra myndighetene samt følge med på kommunens hjemmesider for oppdatert informasjon. NTF er i kontakt med Helsedirektoratet, følger situasjonen nøye og vil videreformidle informasjon som er relevant for tannhelsetjenesten.

Lukk melding
Tannhelsetjenesten omfattes ikke av nedstengningen som følge av mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene

Helsedirektoratet har meddelt NTF at tannhelsetjenesten ikke omfattes av nedstengningen som følge av situasjonen med mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene. Virksomhetene må gjøre sine egne vurderinger og tilpasse aktiviteten i tråd med myndighetenes bestemmelser og anbefalinger. Vi oppfordrer alle berørte til å følge med på informasjon fra myndighetene samt følge med på kommunens hjemmesider for oppdatert informasjon. NTF er i kontakt med Helsedirektoratet, følger situasjonen nøye og vil videreformidle informasjon som er relevant for tannhelsetjenesten.

Lukk melding

Ny informasjonsside med bedriftsøkonomiske råd

På grunn av stort informasjonsbehov og hyppige oppdateringer, endringer og nye retningslinjer som kommer med myndighetenes krisepakker, har vi lagt til en ny side med bedriftsøkonomiske råd på informasjonssiden for selvstendig næringsdrivende.

Myndighetene har kommet med flere tiltak, og forslag til tiltak, for å hjelpe små og mellomstore bedrifter, som endringer i permitteringsregler og betalingsfrister på skatte- og avgiftsområdet, direkte tilskudd til drift og kompensasjon for bortfall av inntektsgrunnlaget som følge av korona-pandemien.

Det er viktig at virksomheten lager kriseplaner når omsetningen svikter, uavhengig av selskapsform (AS, ENK, Da eller andre selskapsformer) og uavhengig om du er eie- eller leietannlege.

Dine viktigste støttespillere i denne situasjon er din bank (finansieringskilde) og din regnskapsfører. Det er viktig å få en oversikt over virksomhetens økonomiske stilling.

På den nye siden med bedriftsøkonomiske råd vil du finne sjekklister og ulike tiltak angående faste utgifter, årsregnskap, utbyttebetaling og regnskapsfører. Gå til siden med bedriftsøkonomiske råd

På siden for juridiske råd og informasjon vil du finne informasjon om de ulike støtteordningene og tiltakene som innføres. Gå til siden med Juridiske råd og informasjon

Informasjonen på sidene oppdateres fortløpende

Sist oppdatert: 3. april 2020