Nye tiltak i revidert krisepakke fra Stortinget i forbindelse med covid-19/Korona

stortinget

Stortinget har forhandlet om regjeringens krisepakke i helgen, og er kommet til enighet om flere tiltak for både arbeidsgivere, arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende

(Oppdatert: 16.mars kl 12.15)

NTF mener det er svært positivt at det er tverrpolitisk enighet om disse tiltakene og at de vil bidra til større trygghet for våre medlemmer. Både arbeidsgivere, arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende.

Dette er helt nødvendige tiltak både når det gjelder permittering, omsorgslønn og sykepenger. Det er også svært viktig at arbeidsgiverperioden reduseres både for omsorgslønn og sykepenger.

Vi vil også særlig trekke frem at selvstendig næringsdrivende og personer med enkeltpersonforetak får styrket sine rettigheter i denne krisepakken, noe som er svært viktig for denne gruppen.

Blant tiltakene er følgende:

  • Permitterte skal få full lønn på statens regning i 20 dager. Arbeidsgiverperioden er to dager. Dagpenger etter 20 dager.
  • De som har inntekt opp mot 3G skal få høyere kompensasjon, opp mot 80 prosent.
  • Ordningen med omsorgslønn blir doblet fra 10 til 20 dager inntil videre. Arbeidsgiverperioden blir også redusert til tre dager
  • Selvstendig næringsdrivende vil få kompensert opp mot 80 prosent av snittinntekten de siste tre år (opp mot 6G: kr 599 148). Kompensasjonen inntrer fra og med dag 17 etter inntektsbortfallet. Forslaget vil tre i kraft umiddelbart, og utbetalingene vil skje så raskt NAV får på plass en teknisk løsning for ordningen.
  • Selvstendig næringsdrivende og frilansere får utbetalt omsorgspenger etter dag fire, som er de samme reglene som for lønnstagere og med nivå som den foreslåtte ordningen med inntektssikring for selvstendig næringsdrivende.
  • Reglene for sykepenger endres ved å redusere arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til koronapandemien til tre dager.
  • Selvstendig næringsdrivende og frilansere vil også få sykepenger fra dag tre av fraværet etter gjeldende regler for ytelser til denne gruppen.
  • Momssatsen utsettes fra 12 til 8 prosent
  • Utsetter innbetaling av merverdiavgift med forfall 15. april
  • Innbetaling av andre termin forskuddsskatt for selskaper som forfaller 15. april blir også utsatt.

NTF kommer tilbake så snart vi kan med mer om tiltakene og deres praktiske betydning, med utfyllende informasjon fra NAVs nettsider.

Det er meldt at det vil komme flere krisepakker, og NTF arbeider kontinuerlig for flere og styrkede tiltak for våre medlemmer i denne vanskelige situasjonen.

Les mer:

Sist oppdatert: 17. mars 2020