Ny veileder fra Helsedirektoratet

logo helsedirektoratet

Helsedirektoratet har oppdatert sine nettsider og publisert en egen veileder med informasjon om smittevern til helsepersonell

Mer informasjon finner du på www.helsedirektoratet.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

I veilederen "Koronavirus – beslutninger og anbefalinger" Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. som er publisert gjør vi spesielt oppmerksom på de to første punktene i Kapittel 1 Smittevern for helsepersonell:

 • Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet
  • Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser.
  • Forbudet omfatter helsepersonell i hele landet som jobber med pasientbehandling i spesialisthelsetjenesten og i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, inkludert fastleger og andre som i henhold til avtale tilbyr helse- og omsorgstjenester til befolkningen.
  • Forbudet omfatter også private som uten formell tilknytning til kommune, fylkeskommune, regionalt helseforetak eller staten tilbyr helse- og omsorgstjenester til befolkningen, jf. helseberedskapslovens § 1-3 c).
  • Forbudet mot å foreta utenlandsreiser for helsepersonell som jobber med pasientbehandling gjelder fra 12. mars kl. 18.00 og foreløpig ut april 2020 med mulighet for forlengelse.
  • Kostnadene knyttet til avbestilling av private reiser som allerede er bestilt må helsepersonellet først søke om å få refundert fra eget forsikringsselskap.

 • Helsepersonell frarådes å foreta unødige innlandsreiser med kollektivtransport
  • Slike reiser, f.eks. tog, buss og fly, bør begrenses til det som er helt nødvendig. Reiser innenlands med kollektive transportmidler kan medføre økt smittespredning.
  • Begrensning i reisevirksomhet vil bidra til å sikre at helsepersonellet er tilgjengelig, og at smitte blant helsepersonell unngås i størst mulig grad.
Sist oppdatert: 14. mars 2020