Den norske tannlegeforeningens (NTF) innspill til forhandlingene om tiltakspakke i forbindelse med Covid-19/Corona

Bilde

For at tannlegene skal kunne opprettholde driften, unngå konkurs og fortsette å kunne avlaste helsevesenet har Den norske tannlegeforening sendt våre innspill til stortingsforhandlingene om regjeringens tiltakspakke

NTF og norske tannleger har fått beskjed om at tannklinikker skal holde åpnet og sikre et forsvarlig tilbud til befolkningen. Samtidig skal vi ikke utføre behandling på pasienter, noe som utgjør den eneste inntektskilden i privat sektor. Dette vanskeliggjør blant annet permitteringer.

Privat tannhelsetjeneste er derfor helt avhengig av gode tiltak hvis virksomhetene skal overleve denne situasjonen, spesielt hvis dette drar ut i tid.

For at tannlegene skal kunne opprettholde driften, unngå konkurs og fortsette å kunne avlaste helsevesenet har Den norske tannlegeforening sendt følgende notat , 176.1 kB. med forslag til tiltakspakken i forbindelse med Covid-19/Korona.

Dette er tiltakene NTF foreslår:

Sykelønn:

  • Dagpengesatsen må økes
  • Tannleger plikter å stå i jobb og har høy smitterisiko og bør derfor slippe 14 dagers karens før man får sykepenger
  • Selvstendig næringsdrivende bør få rettigheter til sykepenger med mulighet for å få bli ansett som delvis sykemeldte

Reduksjon av utgifter:

  • Bortfall av arbeidsgiveravgift så lenge situasjonen varer
  • Gunstige lån for å komme gjennom krisen
  • Avdragsfrihet på lån (både privat og bedrift) til driften er normalisert
  • Norsk pasientskadeerstatning og Norsk helsenett bør stoppe innkreving av avgift i perioden

Tilskudd til drift:

  • Driftstilskudd i perioden, siden inntektene fra akuttbehandlingen ikke vil dekke de løpende kostnadene
Sist oppdatert: 16. mars 2020