Tannhelsetjenesten omfattes ikke av nedstengningen som følge av mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene

Helsedirektoratet har meddelt NTF at tannhelsetjenesten ikke omfattes av nedstengningen som følge av situasjonen med mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene. Virksomhetene må gjøre sine egne vurderinger og tilpasse aktiviteten i tråd med myndighetenes bestemmelser og anbefalinger. Vi oppfordrer alle berørte til å følge med på informasjon fra myndighetene samt følge med på kommunens hjemmesider for oppdatert informasjon. NTF er i kontakt med Helsedirektoratet, følger situasjonen nøye og vil videreformidle informasjon som er relevant for tannhelsetjenesten.

Lukk melding
Tannhelsetjenesten omfattes ikke av nedstengningen som følge av mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene

Helsedirektoratet har meddelt NTF at tannhelsetjenesten ikke omfattes av nedstengningen som følge av situasjonen med mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene. Virksomhetene må gjøre sine egne vurderinger og tilpasse aktiviteten i tråd med myndighetenes bestemmelser og anbefalinger. Vi oppfordrer alle berørte til å følge med på informasjon fra myndighetene samt følge med på kommunens hjemmesider for oppdatert informasjon. NTF er i kontakt med Helsedirektoratet, følger situasjonen nøye og vil videreformidle informasjon som er relevant for tannhelsetjenesten.

Lukk melding

Tannhelsetjenesten både i offentlig og privat sektor er en samfunnskritisk funksjon

Bilde

Foto: CDC, Alissa Eckert

Tannhelsetjenesten må og skal ta ansvar for å bidra til å redusere belastning på resten av helsetjenesten


I henhold til oversikt fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) over samfunnskritiske funksjoner som må opprettholdes, er selvfølgelig helsetjenester.

Med andre ord, samfunnet må opprettholde evnen til å tilby helsetjenester som er nødvendige for å unngå død, varig nedsatt funksjonstilstand, alvorlig skade eller sterke smerter.

Dette omfatter også tannhelsetjenesten i både privat og offentlig sektor. Folkehelseinstituttets (FHI) råd til tannhelsetjenesten er at vi fortsatt skal tilby nødvendig behandling. Tannhelsetjenesten, både offentlig og privat, behandler og forebygger potensielt alvorlig sykdom. Mye kan utsettes, men øyeblikkelig hjelp, behandling av infeksjoner, smertelindring etc. MÅ håndteres, også i denne perioden. Her må og skal tannhelsetjenesten ta ansvar. Det vil bidra til å redusere belastning på resten av helsetjenesten.

Tannlegene er altså i den gruppen som ledere av barnehager og rektorer ved barneskoler er pålagt å sørge for at barna deres får et omsorgstilbud.

Se flere informasjonsartikler om koronasituasjonen på samlesiden www.tannlegeforeningen.no/korona


Sist oppdatert: 13. mars 2020