Tannhelsetjenesten både i offentlig og privat sektor er en samfunnskritisk funksjon

Bilde

Foto: CDC, Alissa Eckert

Tannhelsetjenesten må og skal ta ansvar for å bidra til å redusere belastning på resten av helsetjenesten


I henhold til oversikt fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) over samfunnskritiske funksjoner som må opprettholdes, er selvfølgelig helsetjenester.

Med andre ord, samfunnet må opprettholde evnen til å tilby helsetjenester som er nødvendige for å unngå død, varig nedsatt funksjonstilstand, alvorlig skade eller sterke smerter.

Dette omfatter også tannhelsetjenesten i både privat og offentlig sektor. Folkehelseinstituttets (FHI) råd til tannhelsetjenesten er at vi fortsatt skal tilby nødvendig behandling. Tannhelsetjenesten, både offentlig og privat, behandler og forebygger potensielt alvorlig sykdom. Mye kan utsettes, men øyeblikkelig hjelp, behandling av infeksjoner, smertelindring etc. MÅ håndteres, også i denne perioden. Her må og skal tannhelsetjenesten ta ansvar. Det vil bidra til å redusere belastning på resten av helsetjenesten.

Tannlegene er altså i den gruppen som ledere av barnehager og rektorer ved barneskoler er pålagt å sørge for at barna deres får et omsorgstilbud.

Se flere informasjonsartikler om koronasituasjonen på samlesiden www.tannlegeforeningen.no/korona


Sist oppdatert: 13. mars 2020