Regjeringens tiltakspakke

Bilde

Foto: CDC, Alissa Eckert

Regjeringen la i dag frem en tiltakspakke med tiltak for blant annet selvstendig næringsdrivende. Utsatt innbetaling av forskuddsskatt til 1. mai og endringer i permitteringsbestemmelsene er foreløpig de mest håndfaste tiltakene for privat tannlegevirksomhet.

Økonomi for tannhelsetjenesten i dagens situasjon

NTF arbeider kontinuerlig for medlemmenes interesser, og vi er i løpende dialog med myndighetene i denne vanskelige situasjonen. Vi har etterlyst klare svar og tiltak for våre medlemmer, med vekt på klarhet for drift i privat sektor. Vi vil fortsette å holde dere oppdatert om vår myndighetsdialog, og videreformidle utfallet av denne.

Regjeringens tiltakspakke inneholder bl.a. følgende tiltak

  • Selvstendig næringsdrivende kan utsette innbetaling av forskuddsskatt til 1.mai. Forutsetter at innbetalingen stoppes hos banken nå, før den går ut førstkommende søndag 15.mars.
  • Reduksjon fra 15 til to dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering. Det vil føre til at bedrifter som opplever en midlertidig svikt i etterspørselen eller produksjonsforstyrrelser, kan få bedre likviditet ved å redusere kostnadene sine raskt. På den måten kan reduksjonen i antall lønnspliktdager ved permittering bidra til å unngå oppsigelser. Tiltaket vil være midlertidig.
  • Oppheve ventedagene før dagpengeutbetalingene starter for de som permitteres. Dette vil redusere inntektstapet for permitterte arbeidstakere. Tiltaket vil være midlertidig
  • Redusere kravet til arbeidstidsreduksjon fra 50 pst. til 40 pst. for rett til dagpenger under permittering. Tiltaket vil være midlertidig.
  • Eiere av bedrifter som går med underskudd, skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatt (ble varslet tirsdag)
  • Bedrifter som går med underskudd, kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år (ble varslet tirsdag).

For mer informasjon om tiltakspakken se regjeringens nettsider Lenke til et annet nettsted..

Regjeringen vil nå legge frem pakken i Stortinget, hvor den må ha flertall før tiltakene kan tre i kraft.

Se flere informasjonsartikler om koronasituasjonen på samlesiden www.tannlegeforeningen.no/korona

Sist oppdatert: 13. mars 2020