Oppdaterte råd om hvordan vi skal forholde oss i klinikken

Bilde

Foto: CDC, Alissa Eckert

NTF har oppdatert våre råd om hvordan vi skal forholde oss i klinikken

Se flere informasjonsartikler om koronasituasjonen på samlesiden www.tannlegeforeningen.no/korona

Generelle anbefalinger

Folkehelseinstituttet (FHI) viser til de generelle smitteverntiltakene i deres faglige anbefalinger:

Last ned pdf med Faglige anbefalinger for smittevern i klinisk odontologisk praksis Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. (2018)

Informasjon til pasienter

NTF viser til det vi tidligere har skrevet om informasjon til pasientene:

NTF anbefaler alle tannleger om å forsterke informasjonen ut til pasientene, og til å henge opp informasjonsskriv utenfor inngangsdør, i heisen e.l. for å unngå å få pasienter i risikogruppen inn på venterommet.

Forslag til plakattekst:

OBS! VIKTIG INFORMASJON TIL VÅRE PASIENTER ANGÅENDE NYTT KORONA-VIRUS.

Dersom du i løpet av de siste 14 dagene har vært på reise i områder med utbredt spredning av covid-19 SKAL DU IKKE GÅ INN PÅ KLINIKKEN. Informasjon om hvilke steder som regnes som områder med utbredt spredning, finnes på FHI.no. Vennligst ta kontakt med oss på telefon for å avtale ny time.

Dette gjelder også dersom du har forkjølelsessymptomer, hoste, feber eller er blitt tungpustet.

Takk for forståelsen.

Forslag til sms-tekst:

Korona: Har du vært i risikoområder, hatt kontakt med noen som er smittet eller i karantene, eller har symptomer som kan minne om vanlig forkjølelse eller influensa? Ta kontakt med oss på tlf.

Vi anbefaler at disse pasientene tas inn til time etter at smitterisiko er over (14 dager uten symptomer).

Ytterligere forholdsregler

NTF vil understreke at for friske individer anses helserisikoen om man blir smittet som relativt lav, men personer med underliggende sykdommer kan utvikle alvorlig sykdom. Situasjonen er ulik på ulike steder i landet og vi anbefaler alle å følge med på råd fra nasjonale myndigheter, men også fra kommunen.

FHI sier at tannhelsepersonell bør unngå reiser med potensiell risiko for SARS-CoV-2-eksponering, samt holde seg hjemme ved luftveissymptomer. FHI sier også at rutiner vedrørende timebestilling bør vurderes, for å unngå at pasienter blir sittende lenge i venterom. Hånddesinfeksjon bør være tilgjengelig i venterommet.

Se informasjon fra FHI om hvordan tannleger skal forholde seg til behandling av syke. Slik behandling skal utsettes hvis det er forsvarlig: (Lenke til anbefalingene fra FHI kommer her så snart de foreligger)

Konkrete råd

NTF har utarbeidet en liste med konkrete råd som man kan benytte seg av i klinikken.

 • Spritdispensere på venterom og kundetoalett (vanlig håndvask er like effektivt) Spritdispensere ved betalingsautomater
 • Ingen håndhilsing
 • Tilstreb god plass mellom pasienter på venterommet
 • Oppslag utenfor venterom og i heisrom e.l. om ikke personlig oppmøte ved symptomer forenlig med korona-smitte eller mistenkt smitte (se over)
 • Heng opp stor lapp på venterommet der alle pasientene som kommer bes om å vaske hendene grundig med såpe eventuelt sprite av hendene, før de setter seg i stolene på venterommet
 • SMS-varsling til alle pasienter om ikke oppmøte ved symptomer forenlig med korona-smitte eller mistenkt smitte (se over)
 • Utsettelse av all ikke-nødvendig konsultasjon og behandling av gravide, pasienter med svekket immunforsvar og pasienter over 70
 • Bruk alltid vernebriller, munnbind og hansker
 • Klinikktøy vaskes daglig
 • Sprit av alle dørhåndtak etter alle pasienter (la dører stå åpne hvis det er forsvarlig)
 • Sprit av bankterminaler hver gang den har vært i bruk
 • Sprit også av andre flater som pasienter har en tendens til å ta på (dørkarm, skranke i resepsjon, armlener på venterom etc.)
 • Behandlingsrom-nummer markeres på hver pasient i timebok for loggføring ved eventuell smittesporing
 • Fjern alle blader, magasiner, brosjyrer og aviser fra venterom/behandlingsrom
 • Kun verbal utfylling av helseskjema
 • Hygieneartikler til salgs står synlig, men utilgjengelig for pasienter
 • Ingen skål med gaver/ strøartikler tilgjengelig
 • Still opp for andre kolleger ved mangel på personale/ utstyr

Ikke autoklaver munnbind

NTF har blitt kontaktet av medlemmer som spør om munnbind kan autoklaveres. Det er ikke forsvarlig.

Centers for Disease Control and Prevention (amerikansk etat for smittevern, underlagt det amerikanske Helse- og omsorgsdepartementet) sier: «disposible face masks should not be reused/sterilized». Dette støttes også av The National Academies of Sciences, Engineering and Medicine som er USAs kollektive vitenskapelige nasjonale akademi.Sist oppdatert: 12. mars 2020