Oppdatert informasjon om nasjonale tiltak mot korona-smitte (kl 15.50/torsdag 12.mars)

Bilde

Foto: CDC, Alissa Eckert

Foreløpig har de nasjonale helsemyndighetene ikke gitt beskjed om at tannhelsetjenesten skal stenge ned virksomheten.

NTF er i løpende kontakt med Helsedirektoratet i anledning de nye og strenge tiltakene som myndighetene nå iverksetter for å søke å begrense smittespredning av koronaviruset SARS-CoV-2 med tilhørende sykdom covid-19.

Beskjeden vi har fått fra myndighetshold, er at det på nåværende tidspunkt ikke er besluttet å stenge ned landets tannklinikker, verken i privat eller offentlig sektor. Avklaringer om dette området pågår nå mellom Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Men for øyeblikket er det dette vi vet.

Reiserestriksjoner og hjemmekarantene

Myndighetene har lagt ned forbud for helsepersonell mot å reise til utlandet ut april 2020, samt pålagt hjemmekarantene i 14 dager for alle som har vært utenfor Norden etter 27. februar.

Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart den foreligger.

Se flere informasjonsartikler om koronasituasjonen på samlesiden www.tannlegeforeningen.no/korona

Sist oppdatert: 12. mars 2020