Innlogging til "Min side" er for tiden ustabilt grunnet oppgraderinger

Lukk melding
Innlogging til "Min side" er for tiden ustabilt grunnet oppgraderinger

Lukk melding

Korona-råd for tannhelsetjenesten

Bilde

Foto: CDC, Alissa Eckert

Folkehelseinstituttet har utarbeidet egne råd for tannhelsetjenesten vedrørende smitte med SARS-CoV-2.

Rådene omfatter seks hovedkapitler:

  • Generelle smitteverntiltak
  • Vurderinger vedrørende SARS-CoV-2 for tannhelsepersonell
  • Vurderinger vedrørende SARS-CoV-2 for alle pasienter
  • Pasienter med mistenkt eller bekreftet smitte med SARS-CoV-2
  • Smitteverntiltak og rutiner for tannbehandling ved SARS-CoV-2
  • Renhold, desinfeksjon og avfallshåndtering

NTF er glad for at disse rådene har kommet. Vi har likevel hatt dialog med Helsedirektoratet rundt flere problemstillinger og bedt dem komme med helt tydelige avklaringer der det er mulig.

Helsedirektoratet er tydelige på at tannhelsetjenesten er en del av helsetjenesten og at det derfor skal opprettholdes et forsvarlig tannhelsetilbud til befolkningen. Det innebærer at vi skal gi et tilbud om nødvendig tannbehandling.

Alle må vurdere hva det innebærer og legge til rette for at de pasientene som har behov får den behandlingen de har krav på. På bakgrunn av rådene gitt vil det bli mindre aktivitet også i vår tjeneste. Vi er i dialogen med myndighetene tydelige på hvilke konsekvenser dette vil få for en helprivat tannhelsetjeneste.

Se www.fhi.no for de konkrete anbefalingene Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Så snart det foreligger mer informasjon, vil denne bli formidlet til NTFs medlemmer.

Flere informasjonsartikler om koronasituasjonen finner du på samlesiden www.tannlegeforeningen.no/korona Lenke til et annet nettsted.


Sist oppdatert: 13. mars 2020