Gir koronaviruset rett til sykemelding eller permittering?

tannlegeutstyr

Nav har avklart at man har rett til sykmelding hvis en lege vurderer at man må holdes isolert fordi man kan være smittet av koronaviruset. Dette gjelder også hvis legen ikke vet sikkert om pasienten faktisk er smittebærer.

NAV godtar sykmelding uten personlig undersøkelse når det gjelder smittsom sykdom av betydning for folkehelsen. Ved sykemelding som følge av koronaviruset er det de vanlige reglene som gjelder for sykepenger – arbeidsgiver må her som ellers betale sykepenger i arbeidsgiverperioden de første 16 dagene.

Frykt for smitte er ikke i seg selv grunnlag for permittering, men følgene av koronaviruset kan i noen tilfeller gi grunnlag for permitteringer. Det vil uansett være arbeidsgiver som betaler lønn de første 15 dagene av permitteringen i arbeidsgiverperioden.

Les mer

Se også tidligere nettsaker:

Sist oppdatert: 4. mars 2020