NYTT - lederkurs for tannleger i offentlig og privat sektor

logo NTFs lederkurs

NTF har i samarbeid med Handelshøyskolen BI utviklet et helt nytt lederkurs som skal gjøre tannleger til bedre ledere og bidra til gode, lønnsomme og effektive arbeidsplasser. Kurset er kun for tannleger med medlemskap i foreningen.

NB! Kurset er fulltegnet.

Hvem er kurset for?
Kurset er et skreddersydd kompetanseprogram med mål om å gjøre tannleger til bedre ledere, og til å styrke kompetansen og motet til å bruke handlingsrommet i sitt virke som ledere og profesjonsutøvere for å skape gode arbeidsplasser. Kurset er tiltenkt tannleger som er ledere eller som ønsker å bli ledere, både i privat og offentlig sektor.

Hva er innholdet i kurset?
Fokus i kurset rettes mot det konkrete daglige samspillet mellom ledere og medarbeidere i team, og deres praktisk jobbsituasjon i helsetjenesten. Formålet med programmet er å gi kunnskap og ferdigheter som gjør den enkelte mer trygg og effektiv i utøvelsen av sin lederrolle på tannlegekontoret og i teamet, og kunne stå i krysningen mellom rollen som virksomhetens daglige leder, i rollen som operativ teamleder og i samhandling mellom ulike profesjoner.

Hvor og når holdes kurset?
Lederkurset består av et nettbasert forkurs, samt to samlinger som begge går over to dager på Handelshøyskolen BI i Nydalen.

  • Forkurs - identifisere lederutfordringer i virksomher og sektor (gjennomføres mars 2020)
  • Modul 1 Introduksjon til effektiv ledelse og ledelsesbegreper
    Tid: 16. april og 17. april 2020
  • Modul 2 Introduksjon til team – og mestringsledelse
    Tid: 14. mai og 15. mai 2020

For mer informasjon og lenke til påmelding - se kursoversikten

logo lederkurs
Sist oppdatert: 6. februar 2020