Informasjon om innsending av refusjonskrav for lisenstannleger

helfo logo

Viktig informasjon fra Helfo om refusjonskrav for arbeid utført av lisenstannlege under veiledning

Tekst: Helfo

Lisenstannleger som er innvilget midlertidig lisens for å arbeide i veiledet praksis, kan ikke inngå egen avtale om direkte oppgjør eller fremme egne refusjonskrav.

Veiledende tannlege som har lisenstannlege under veiledning, kan sende inn refusjonskrav for arbeid utført av lisenstannlegen. Det er viktig at veilederen kontakter Helfo, slik at lisenstannlegen blir registrert i vårt system. Veiledende tannlege må sende e-post til post@helfo.no med følgende:

  • navn og HPR-nummer på lisenstannlege
  • navn og HPR-nummer på veileder
  • navn på praksisen som lisenstannlegen er knyttet til
  • start og- sluttdato for veiledningsperioden

Eventuelle endringer i løpet av veiledningsperioden må meldes til Helfo.

Les mer på www.helfo.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Mer informasjon om lisenstannleger finner du også i Helsedirektoratets "generelle retningslinjer - veiledet praksis for tannleger" Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 2. februar 2020