Kurstilbud for tannleger vår 2020 - Villa Sana, Modum Bad

villa sana

Villa Sana tilbyr individualkurs for tannleger som ønsker å lære mer om livskvalitet, identitet, «følelsenes fornuft», oppmerksomt nærvær, ledelse og balansen mellom arbeid, samliv og familie. Det blir gitt konkrete råd for å forebygge utbrenthet.

Tid: Uke 12 (16.-18. mars 2020)

Tilbudet på Villa Sana er for tannleger som trenger å snakke om utfordringer i arbeidsliv, samliv eller fritid – eller som av andre grunner ønsker å arbeide med seg selv og sin livssituasjon.

Les mer om tilbudet på www.modum-bad.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. eller last ned søknadskjema her Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Ta kontakt
Tannlegen tar selv kontakt med Villa Sana for en rådgivningsdag. Henvendelse kan skje per telefon: 32 74 98 83/32 74 98 80 eller e-post: villasana@modum-bad.no

Utgifter
Alle utgifter i forbindelse med rådgivning inklusive reiseutgifter dekkes av Den norske tannlegeforening ved sykehjelpsordningen. Tap av eventuell arbeidsfortjeneste dekkes ikke.

Sist oppdatert: 2. februar 2020