Ny fagsjef i NTF

Kirsten Ahlsen

Foto: Kristin Aksnes / Tidende

Mandag 6. januar startet Kirsten Nerheim Ahlsen som ny fagsjef i NTFs sekretariat.
Kirsten kommer fra stilling som direktør i tannhelsetjenesten i Akershus, og har før det lang erfaring fra den offentlige tannhelsetjenesten (DOT) som tannlege, tillitsvalgt og overtannlege.

Kirsten har også vært ansatt på odontologisk fakultet i Oslo som klinikksjef i flere år og har deltatt i en rekke utvalg og styrer innen tannhelsetjenestens fagområde, spesielt innen e-helse.

Kirsten har bred ledererfaring fra DOT, og et solid faglig grunnlag for å gå inn i en ny rolle som fagsjef.

Øyvind Asmyhr går over i ny stilling som utdanningssjef i NTF. Kirsten vil dermed ha ansvar for de fleste fagpolitiske områdene og representere NTF utad i faglige sammenhenger, mens Øyvind Asmyhr vil ha hovedansvar for grunnutdanning, etter- og videreutdanning, spesialistutdanning og forskning.

Vi ønsker Kirsten velkommen til NTF!

Sist oppdatert: 10. januar 2020